W13 | TECHNISCHE BINNENDEUR plaatsen

terug naar de vorige pagina |  lees het korte programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je werkzaamheden en de deuropening voorbereiden, technische binnendeuren bevestigen aan de ruwbouw, isoleren, deuromlijstingen plaatsen en beslag (af)monteren, teneinde technische binnendeuren zoals: brandwerende-, akoestische en inbraakwerende deuren veilig en correct volgens de technische specificaties en/of norm te plaatsen.


Doelgroep

plaatsers


Opmerking

Deze opleiding vervangt geen wetteljk verplichte opleiding


Competenties

Plant en organiseert de werkzaamheden
   - Raadpleegt (technische) bronnen, voorschriften en productfiches (plaatsingsvoorschriften)
   - Leest en begrijpt labels (Benor-ATG, …)
   - Gaat na of er wettelijke verplichtingen zijn waarmee rekening gehouden moet worden (CE, brandveiligheid)
Stelt de situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vast en bereidt de plaatsing voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Controleert de levering in functie van de eigen werkzaamheden (compleetheid, juistheid, …)
   - Neemt de planning door
   - Beoordeelt de situatie van de werf/ruwbouw functie van de eigen werkzaamheden (vloer, dorpel, muren, …)
   - Verzekert zich van de fysische en hygrothermische omgevingscondities en de geschiktheid van het gebouw voor het plaatsen van de onderdelen
   - Traceert en controleert verankeringspunten (muurblokken, …)
   - Bedient transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij/zij bevoegd is
   - Slaat de onderdelen tussentijds op
   - Signaleert aanpassingen aan nutsvoorzieningen en/of omgeving aan leidinggevende/verantwoordelijke
   - Bepaalt een optimale werkvolgorde
Plaatst binnenschrijnwerk (acoustische deuren, brandwerende deuren, inbraakwerende deuren, )
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Voert kleine aanpassingen uit aan de omgeving ((deur)openingen, …)
   - Past manueel/machinaal onderdelen aan
   - Bereidt de deuropening voor
   - Bevestigt elementen aan de ruwbouw en aan elkaar (conform technische specificaties)
      - Stelt binnenkast samen
      - Spiet kassement/dagstukken op
      - Zet kassement/dagstukken vast (nagelen, schroeven, opschuimen, )
      - Hangt de deurvleugel af
   - Vult aansluiting van de ruwbouw met het deurkader op (minerale wol, schuim, ..)
   - Plaatst de omlijsting (conform technische specificaties)
      - Zaagt op maat
      - Bevestigt de omlijsting (nagelen, )
   - Maakt sluitstukken tussen elementen en de ruwbouw
   - Voorkomt koudebruggen en lekken in het lucht- en dampscherm
   - Brengt makeringen aan (labels, certificatienummer, )
   - Controleert de kwaliteit en maatvoering
Werkt af (binnendeuren)
   - Stopt (nage)lgaten op
   - Plaatst hanvat/kruk (conform technische specificaties)
   - Integreert andere materialen/onderdelen (glas, deurpomp, )
   - Regelt af (beslag, sluitwerk, schuifmechanismen)
   - Kit af (indien nodig)
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
   - Herstelt onvolkomenheden
   - Ruimt de werkplek op
Vervult de werkadministratie en rapporteert
   - Registreert (eigen) werkzaamheden
   - Vult opvolgdocumenten in
   - Registreert voor naspeurbaarheid


Transversale competenties

Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
   - Respecteert bij het plaatsen de regels rond energieprestaties van gebouwen (EPB )
   - Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Beperkt stofemissie
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving


Grondige kennis

plaatsingsvoorschriften
plaatsing- en/of bevestigingsmethodes


Kennis

communicatietechnieken
veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
technische voorschriften en aanbevelingen
classificaties
kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
technische bronnen
(werk)documenten
tekening- en planlezen
etikettering en productidentificatie
persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
materialen
gereedschappen
hang- en sluitwerk
bevestigingsmiddelen
ergonomische hef- en tiltechnieken
elektrisch en pneumatisch handgereedschap
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

algemene principes EPB
registratiesystemen


e-learning

veiligheid op het werk
basis hout


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 80


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.