M64 | PROJECT en WINKELINRICHTING plaatsen

terug naar de vorige pagina |  lees het korte programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je werkzaamheden voorbereiden, interieur- en binnenschrijnwerkelementen bewerken en bevestigen aan de ruwbouw en aan elkaar en beslag (af)monteren, teneinde project- en winkelinrichtingen zoals: kantoor-, apotheek- en horeca-inrichtingen veilig en correct te plaatsen.


Doelgroep

plaatsers


Competenties

Stelt de situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vast en bereidt de plaatsing voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Controleert de levering in functie van de eigen werkzaamheden (compleetheid, juistheid, Ö)
   - Neemt de planning door
   - Beoordeelt de situatie van de werf/ruwbouw functie van de eigen werkzaamheden (vloer, muren, Ö)
   - Verzekert zich van de fysische en hygrothermische omgevingscondities en de geschiktheid van het gebouw voor het plaatsen van de onderdelen
   - Traceert en controleert de nutsvoorzieningen, Ö
   - Bedient transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij/zij bevoegd is
   - Slaat de onderdelen tussentijds op
   - Signaleert aanpassingen aan nutsvoorzieningen en/of omgeving aan leidinggevende/verantwoordelijke
   - Bepaalt een optimale werkvolgorde
   - Verwijderd losse en vaste elementen
   - Brengt signalisatie aan
Plaatst project- en winkelinrichting
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Voert kleine aanpassingen uit aan de omgeving (nutsvoorzieningen, (deur)openingen, Ö)
   - Past manueel/machinaal onderdelen aan
   - Bevestigt elementen aan de ruwbouw en aan elkaar
   - Plaatst interieurelementen
   - Brengt bekleding aan (gipsplaten, planchetten, plaatmateriaal, Ö)
   - Plaatst binnendeuren
   - Maakt sluitstukken tussen elementen en de ruwbouw (plinten, passtukken)
   - Voorziet uitsparingen voor te integreren onderdelen (stopcontacten, verluchtingsroosters, spots, Ö)
   - Voorkomt koudebruggen en lekken in het lucht- en dampscherm
   - Controleert de kwaliteit en maatvoering
Werkt af
   - Integreert andere materialen/onderdelen (glas, accessiores, Ö)
   - Plaatst randafwerking (plinten, profielen, plafondlijsten, Ö)
   - Regelt af (beslag, sluitwerk, schuifmechanismen)
   - Kit af (indien nodig)
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
   - Herstelt onvolkomenheden
   - Ruimt de werkplek op
Vervult de werkadministratie en rapporteert
   - Registreert (eigen) werkzaamheden


Transversale competenties

Werkt in teamverband
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Past zich flexibel aan
   - Werkt efficiŽnt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiŽnt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Gaat om met klanten en/of derden
   - Gaat respectvol en beleefd om met klanten en/of derden
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
   - Respecteert bij het plaatsen de regels rond energieprestaties van gebouwen (EPB )
   - Herkent asbesthoudende producten en reageert passend
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Werkt op hoogte
   - Gebruikt (rol)steigers volgens instructies en veiligheidsvoorschriften
   - Gebruikt ladders volgens instructies en veiligheidsregels als toegangsmiddel
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBMís en CBMís)
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Beperkt stofemissie
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiŽnt
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiŽnt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving


Grondige kennis

plaatsing- en/of bevestigingsmethodes


Kennis

communicatietechnieken
veiligheids-, gezondheids-, hygiŽne- en welzijnsvoorschriften
veilig werken op hoogte
voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
(veiligheids)pictogrammen
(vak)terminologie
functionele rekenvaardigheden
(werk)documenten
tekening- en planlezen
etikettering en productidentificatie
persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
materialen
gereedschappen
houtsoorten
plaatmaterialen
beslag
hang- en sluitwerk
sluit- en schuifmechanismen
bevestigingsmiddelen
ergonomische hef- en tiltechnieken
elektrisch en pneumatisch handgereedschap
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

algemene principes EPB
sanitair
elektriciteit
constructie- en verbindingstechnieken


e-learning

veiligheid op het werk
basis hout
basis sanitair en elektriciteit voor de interieurbouwer


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 120


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.