M50 | KANTENLIJMMACHINE instellen

terug naar de vorige pagina |  lees het korte programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je werkzaamheden voorbereiden en plannen, (snij)gereedschap selecteren, controleren en (de)monteren, agregaten in- en omstellen en de werkzaamheden registreren en rapporteren, teneinde de kantenlijmmachine correct gebruiksklaar stellen.


Doelgroep

werknemers atelier


Competenties

Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten (veiligheidsinstructiekaart, werkopdracht, …)
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen (zaagblad, (wegwerp)mesjes, borstels)
   - Selecteert (snij-)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking
   - Controleert (snij)gereedschappen (standtijd, …)
   - (De)monteert (snij)gereedschappen in/op de machine en stelt ze af
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Stelt machine en gereedschap in
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Controleert en stelt de toevoer in (kantenband)
   - Positioneert de kantenband
   - Controleert en vult het lijmagregaat aan (granulaten, patronen, …)
   - Stelt agregaten en beveiligingen in/af
      - Stelt voorfrees in-/af
      - Stelt verlijmagregaat in-/af
      - Stelt kapzaag in-/af
      - Stelt bruutfrees in-/af
      - Stelt fijnfrees in-/af
      - Stelt radiusschraper in-/af
      - Stelt lijmschraper in-/af
      - Stelt poetsagregaat in-/af
      -
   - Voert CNC-programma in en slaat op
   - Voert eenvoudige aanpassingen uit in een CNC-programma
   - Stelt parameters en coördinaten in (manueel, (semi)computergestuurd)
      - Stelt de temperatuur in
      - Stelt de spaanafname in
      - Stelt de randafwerking in
      - Stelt de kantdikte in
      - Stelt de werkstukdikte in
   - (De)monteert en stelt hulpstukken in
   - Stelt in en gebruikt randapparatuur
      - Gebruikt barcodescanner (scannen)
   - Maakt gebruikt van kantenmagazijn
   - Maakt een proefstuk
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Controleert veiligheidsvoorzieningen
   - Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
   - Doet veiligheidscontroles aan de machine
   - Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
   - Evalueert/schat veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
Reinigt en bergt machines en gereedschap zorgvuldig op
   - Reinigt de (houtbewerkings)machines
   - Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
   - Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
Vervult de werkadministratie en rapporteert
   - Registreert (eigen) werkzaamheden
   - Houdt gegevens bij
   - Meldt defecten die zelf niet kunnen opgelost worden


Transversale competenties

Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen


Grondige kennis

((C)NC) houtbewerkingsmachine(s) (opbouw, werking)


Kennis

communicatietechnieken
veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
(veiligheids)pictogrammen
(vak)terminologie
functionele rekenvaardigheden
(werk)documenten
persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
materialen
gereedschappen
verspaningsgereedschappen
lijmsoorten
verspaningstechnologie en -technieken
ergonomische hef- en tiltechnieken
bewerkingsmethodes
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

CNC-sturing
houtsoorten
plaatmaterialen
meet- en regeltechnieken


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 100


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.