M31 | CORPUSPERS instellen/bedienen

terug naar de vorige pagina |  lees het korte programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je de machine instellen, bedienen en onderhouden, teneinde corpussen veilig en correct met de corpuspers op te spannen.


Doelgroep

werknemers atelier


Competenties

Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Signaleert tekorten
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Bereidt de grondstoffen voor op de werkopdracht
   - Verlijmt de onderdelen
   - Voegt de elementen samen volgens een logische volgorde
Stelt machine en gereedschap in
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Stelt parameters en coŲrdinaten in
      - Stelt de hoogte in
      - Stelt de breedte in
      - Stelt persdruk in
   - (De)monteert en stelt hulpstukken in
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Bewerkt onderdelen met (houtbewerkings)machines (persen)
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Voert grondstoffen en hulpproducten aan/in
   - Positioneert het werkstuk
   - Perst en/of drukt aan (pneumatisch)
   - Ontlaadt de machine
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
   - Reinigt de (houtbewerkings)machines
   - Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
   - Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
   - Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
Beheert (eigen) administratie
   - Registreert (eigen) werkzaamheden


Transversale competenties

Communiceert effectief en efficiŽnt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Houdt de werkplek schoon


Grondige kennis

machines (werking, opbouw)


Kennis

communicatietechnieken
veiligheids-, gezondheids-, hygiŽne- en welzijnsvoorschriften
technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
(veiligheids)pictogrammen
(vak)terminologie
(werk)documenten
persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
gereedschappen
lijmsoorten
opspansystemen en -technieken
perstechnieken
ergonomische hef- en tiltechnieken
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

grondstoffen


e-learning

veiligheid op het werk


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 40


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.