M07 | FREES- en PROFILEERSTRAAT (alleskunner) bedienen/opvolgen

terug naar de vorige pagina |  lees het korte programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je grondstoffen controleren, machine instellen, opstarten en bedienen, teneinde bewerkingen zoals; schaven en frezen met de frees- en profileerstraat veilig en correct uit te voeren.


Doelgroep

werknemers atelier


Competenties

Verzamelt en neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften
   - Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over
   - Neemt de planning door
   - Controleert en houdt zich aan productieorder en technische fiche
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
Controleert en verzamelt (de voorraad) grondstoffen en materialen
   - Houdt de voorraad op peil en vult en onderneemt actie bij tekorten
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en onderneemt actie bij afwijkingen
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Start, bedient en stopt de machine
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
   - Controleert de veiligheidsvoorzieningen
   - Start de machine op
   - Roept een CNC programma op
   - Voert grondstoffen en hulpproducten aan/in
   - Belaadt de machine
   - Bedient de machine
   - Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
   - Interpreteert gegevens en reageert passend
   - Realiseert een zo efficiŽnt mogelijk procesverloop
   - Regelt de afvoer van geproduceerde goederen
   - Doet controles/controlerondes
   - Stopt de machine(straat)
Voert verspanende bewerkingen uit
   - Schaaft tot ontruwde vlakken
   - Brengt profileringen aan
   - Brengt merktekens aan op de werkstukken
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerking
   - Voert handelingen uit met behulp van ťťn of meerdere ergonomische machines
   - Pakt producten in
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Bewaakt het (geautomatiseerd) proces en stuurt indien nodig bij
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
   - Doet controles/controlerondes
   - Volgt informatie op (ter plaatse, via beeldschermen, Ö)
   - Verzamelt en controleert gegevens van beeldschermen, controlepanelen, ...
   - Merkt afwijkingen, storingenÖ of nood aan preventief onderhoud op en reageert op gepast
   - Gaat na wat de oorzaak is van een storing of afwijking
   - Regelt machineonderdelen bij
   - Regelt parameters/coŲrdinaten bij
   - Legt (de productie) stil indien nodig
   - Houdt gegevens bij over de aard van de storing of afwijking, het tijdstip en de oplossing
   - Anticipeert proactief op afwijkingen en storingen
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Registreert en rapporteert
   - Vult opvolgdocumenten in
   - Houdt gegevens bij over het verloop
   - Houdt gegevens bij over het gebruikte materiaal


Transversale competenties

Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collegaís en verantwoordelijken
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Past zich flexibel aan
   - Draagt de werkzaamheden over aan de volgende ploeg
   - Werkt efficiŽnt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiŽnt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Beperkt stofemissie
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiŽnt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving


Grondige kennis

((C)NC) houtbewerkingsmachine(s) (opbouw, werking)
machine(straat) -lijn (werking, opbouw)


Kennis

communicatietechnieken
veiligheids-, gezondheids-, hygiŽne- en welzijnsvoorschriften
interne productieprocedures
nood- en evacuatieprocedures
bedieningsprocedures
opstart- en stopprocedures
kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
(veiligheids)pictogrammen
(werk)documenten
tekening- en planlezen
gebruik van relevante machine specifieke software
persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
grondstoffen en halffabrikaten/houtderivaten
verspaningsgereedschappen
verpakkingstechnieken
ergonomische hef- en tiltechnieken
bewerkingsmethodes
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

regels m.b.t. welzijn op het werk
CNC-sturing
ICT
registratiesystemen
productieproces
opslagtechnieken
stapeltechnieken
verspaningstechnologie en -technieken


e-learning

veiligheid op het werk
basis hout


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 120


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.