I05 | INDUSTRIňLE VERPAKKING vergaren/samenstellen

terug naar de vorige pagina |  lees het korte programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je onderdelen voorbereiden, onderdelen zoals: paletten, bodems, zijwanden en deksels bewerken en vergaren en onderdelen inpakken voor transport, teneinde industriŽle verpakkingen volgens de werkopdracht te vervaardigen en klaar te maken voor transport.


Doelgroep

werknemers atelier


Competenties

Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, werkopdracht, Ö)
   - Bedient transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij bevoegd is
   - Verplaatst goederen veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen (gebreken, beschadiging, vochtigheid, tekorten, Ö)
Vergaart onderdelen (bodems, zijwanden, deksel, paletten, Ö)
   - Leest (werk)tekeningen
   - Past onderdelen, indien nodig, manueel of machinaal aan
   - Verlijmt verbindingsgedeelten
   - Voegt de onderdelen volgens een logische werkvolgorde samen
   - Past opspantechnieken toe (manueel , machinaal )
   - Past mechanische verbindingstechnieken toe (nagelen, nieten, schroeven, Ö)
   - Verwijdert lijmresten
   - Controleert de kwaliteit en maatvoering
   - Stapelt en merkt voor de volgende (productie)fase
Monteert en regelt beslag, hang- en sluitwerk, ... af
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Verzamelt en controleert beslag
   - Voorziet uitsparingen
   - Stelt beslag samen
   - Bevestigt beslag
   - Regelt beslag af
Pakt onderdelen voor transport in
   - Selecteert en controleert, volgens order, of alle in te pakken onderdelen aanwezig zijn
   - Plaatst volgens een logische volgorde de onderdelen op de bodemplaat (palet)
   - Brengt luchtdichte en vochtwerende bescherming rond de goederen aan
   - Stut en ondersteunt de goederen
   - Vult holtes in kisten op
   - Sluit de industriŽle verpakking af
Maakt klaar voor transport (industriŽle verpakkingen)
   - Beschermt voor transport (vochtigheid, temperatuur, lichtinvalÖ) (vochtigheid, temperatuur, lichtinval, Ö)
   - Voorziet de verpakte goederen van een identificatie ( etiket, barcodeÖ) (etiket, barcode, Ö)
   - Zet volgens een logische volgorde klaar voor verzending
   - Controleert, volgens order, of alle onderdelen aanwezig zijn
Werkt af (industriŽle verpakkigen)
   - Werkt onvolkomenheden bij
   - Brengt markeringen aan (identificaties, Ö)
   - Monteert en regelt hang- en sluitwerk voor industriŽle verpakkingen
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
   - Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke


Transversale competenties

Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collegaís en verantwoordelijken
   - Past zich flexibel aan
Communiceert effectief en efficiŽnt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Houdt de werkplek schoon


Grondige kennis

productieproces
constructie- en verbindingstechnieken


Kennis

communicatietechnieken
veiligheids-, gezondheids-, hygiŽne- en welzijnsvoorschriften
voorschriften en identificaties van transport voor industriŽle verpakking
regelgeving over het behandelen van hout voor internationaal transport
kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
(vak)terminologie
(werk)documenten
tekening- en planlezen
etikettering en productidentificatie
persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
materialen
gereedschappen
houtsoorten
plaatmaterialen
lijmsoorten
hang- en sluitwerk
laadtechnieken
opspansystemen en -technieken
montagetechnieken
beschermingstechnieken en -middelen
ergonomische hef- en tiltechnieken
elektrisch en pneumatisch handgereedschap
afschrijfmethodes
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

luchtdichte en vochtwerende bescherming


e-learning

veiligheid op het werk
basis hout


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 80


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.