H32 | UITRIJCOMBINATIE (FORWARDER) bedienen/besturen

terug naar de vorige pagina |  lees het korte programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je de werkzaamheden plannen, het voortuig klaarmaken, controleren en besturen en bomen grijpen, laden en uitreiden, teneinde bosbouwexploitatiewerkzaamheden met een uitrijcombinatie (forwarder) veilig en volgens de regels uit te voeren.


Doelgroep

bosbouwers


Competenties

Stelt de opdracht en de plaats van de opdracht vast op basis van de planning
   - Leest/stelt zich op de hoogte van de werkopdracht
   - Controleert de planning
   - Leest kaarten
   - Situeert een perceel in een gebied
Maakt de machine werkklaar
   - Kiest een machine uit in functie van de opdracht
   - Hangt indien nodig machines aan
   - Controleert de aanhechting en de beveiliging van de machine
   - Past de machine aan naargelang de toestand van de bodem, het terrein en de weersomstandigheden
   - Stelt de machine in op basis van de werkvoorschriften en de technische bepalingen van de opdracht
   - Controleert alle noodzakelijke onderdelen van de machine
   - Controleert of het voertuig startklaar is
   - Neemt corrigerende maatregelen indien nodig
   - Start de machine
   - Rijdt de machine naar het startpunt van de werkzaamheden
Bereidt de locatie en het traject voor de werkzaamheden voor
   - Stelt de toestand van de bodem, de beperkingen en obstakels van het terrein vast
   - Bepaalt de plaats waar de machine moet komen om het werk aan te vangen
   - Stippelt een haalbare en efficiŽnte route uit naargelang de machine, de eventuele lading en de planning en de exploitatievoorwaarden
Voert bosexploitatiewerkzaamheden uit met bosbouwvoertuigen (uitrijden / forwarder)
   - Bestuurt en bedient de bosexploitatiemachine
   - Laadt het hout m.b.v. grijper
      - Houdt rekening met de houtsortimentering
   - Rijdt het hout naar de stapelplaats
   - Lost hout
   - Stapelt boomstammen (rekening houdend met laad-en transportwerkzaamheden die volgen)
Rondt de werkzaamheden uitgevoerd met de machine af
   - Parkeert de machine
   - Zet de machine stop en schakelt de besturing uit
   - Laat de machine veilig achter of maakt ze klaar voor de terugweg
   - Laat de werkplek achter zoals opgelegd in de exploitatievoorwaarden
Brengt verslag uit
   - Vult opvolgdocumenten in
   - Rapporteert aan de verantwoordelijke


Transversale competenties

Werkt in teamverband
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Past zich flexibel aan
   - Werkt efficiŽnt samen met collega's
   - Begrijpt de instructies en de uitvoering van de opdracht
   - Communiceert effectief en efficiŽnt
   - Communiceert gepast intern en extern
   - Rapporteert over de opdracht aan leidinggevenden
   - Rapporteert eventuele afwijkingen of problemen aan leidinggevenden
Communiceert intern en extern
   - Registreert en/of rapporteert over de eigen werkzaamheden
   - Communiceert met het bedrijf/collegaís
   - Communiceert op een (klant)vriendelijke manier met derden
   - Past zijn communicatie aan de situatie aan
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ecologisch
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Werkt volgens de instructies en/of procedures betreffende de veiligheids-, milieu-, kwaliteits- en welzijnsvoorschriften
   - Meldt ongevallen onmiddellijk
   - Zorgt bij gebruik van last- en laadarmen voor een stabiele stand van het voertuig
   - Integreert en/of past nieuwe ervaringen in de dagdagelijkse werksituatie toe
Treedt op bij ongevallen
   - Schat de situatie in
   - Voorkomt erger
   - Roept de hulpdiensten correct op en informeert ze (plaats, toestand, Ö)
   - Biedt eerste hulp
   - Gebruikt brandbestrijdingsmiddelen


Grondige kennis

bedienings- en besturingsmechanismen van de bosexploitatiemachine


Kennis

veiligheids-, gezondheids-, hygiŽne- en welzijnsvoorschriften
veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
houtsortimentering
(vak)terminologie
persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
kenmerken van de krachtoverbrenging met het oog op een optimaal gebruik
rapporteringstechnieken
registratietechnieken
laadtechnieken
stapeltechnieken
exploitatievoorwaarden
eigenschappen van de bosexploitatiemachine


Basiskennis

communicatietechnieken
effecten van vermoeidheid en stress, alcohol, medicijnen of andere stoffen die het gedrag kunnen beÔnvloeden
EHBO in afgelegen werkomstandigheden
regels m.b.t. afvalsortering
werkinstructies
functionele rekenvaardigheden
(werk)documenten
kaartlezen
gebruik van communicatiemiddelen
kenmerken van het terrein, de bodem en de grondsoorten
banden/wielen/rupsen in relatie tot terrein, bodem, gewicht en rijsnelheden
weersinvloeden op de activiteiten
brandbestrijdingsmidddelen
exploitatiemethodes
ergonomische hef- en tiltechnieken
technische onderdelen het voertuig


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 120


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.