H14 | STERKTESORTEERINGSINSTALLATIE bedienen

terug naar de vorige pagina |  lees het korte programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je de installatie (bij)sturen, het proces opvolgen, kwaliteitscontroles uitvoeren en de werkadministratie registeren, teneinde massief hout met de sterktesorteerinstallatie volgens de regels op sterkte te sorteren.


Doelgroep

werknemers atelier


Competenties

Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
Controleert en verzamelt (de voorraad) grondstoffen en materialen
   - Herkent en selecteert grondstoffen (massief hout)
   - Stemt de hoeveelheid af op de opdracht
   - Onderneemt actie bij tekorten en/of afwijkingen
Sorteert hout (mechanisch, op sterkte)
   - Meet onvolkomenheden en gebreken
   - Sorteert op basis van sterkte
      - Bepaalt sterktesorteerklasse
   - Zet sorteerklasse om naar weerstandsklasse
   - Brengt merktekens aan (labels, markeringen)
   - Controleert de kwaliteit van het (eigen) werk
Stuurt de installatie
   - Controleert de veiligheidsvoorzieningen
   - Start, stuurt en stopt de installatie
   - Voert grondstoffen en hulpproducten aan/in
   - Voert grondstoffen af
Bewaakt het (geautomatiseerd) proces en stuurt indien nodig bij
   - Doet controles/controlerondes
   - Volgt informatie op (ter plaatse, via beeldschermen, …)
   - Merkt afwijkingen, storingen… of nood aan preventief onderhoud op en reageert op gepast (…)
   - Legt (de productie) stil indien nodig
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Voert kwaliteitscontroles uit
   - Voert productcontroles uit (op basis van voorschriften )
   - Merkt afwijkingen aan producten op
   - Past de regels voor CE-markering toe
Vervult de werkadministratie en rapporteert
   - Registreert (eigen) werkzaamheden
   - Vult opvolgdocumenten in (CE markering, comercieel begeleidend document)
   - Registreert voor naspeurbaarheid


Transversale competenties

Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
   - Registreert en/of rapporteert over de eigen werkzaamheden
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Past de veiligheids- en milieuvoorschriften toe
   - Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Richt de werkplaats (ergonomisch) in
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen


Kennis

communicatietechnieken
veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
procedures voor interne productiecontrole (FPC)
technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
sterktesortering van (structuur)hout
kwaliteitsklassen
kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
(veiligheids)pictogrammen
(vak)terminologie
(werk)documenten
etikettering en productidentificatie
persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
ergonomische hef- en tiltechnieken
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

houtsoorten
(mechanische) eigenschappen van hout


e-learning

veiligheid op het werk
basis hout


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 60


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.