B23 | ISOLATIE/bouwfolie plaatsen

terug naar de vorige pagina |  lees het korte programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je werkzaamheden voorbereiden, isolatie en bouwfolies op maat maken, aanbrengen en afdichten, teneinde isolatie en bouwfolies zoals: thermische, akoestische en brandwerende isolatie en lucht- en dampschermen correct te plaatsen.


Doelgroep

werknemers atelier, plaatsers


Competenties

Stelt de situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vast en bereidt de plaatsing voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Controleert de levering in functie van de eigen werkzaamheden
   - Neemt de planning door
   - Bedient transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij/zij bevoegd is
   - Slaat de onderdelen tussentijds op
   - Bepaalt een optimale werkvolgorde
Plaatst isolatiematerialen (thermisch, akoestisch, brandwerend, )
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Respecteert bij het plaatsen de regels rond energieprestaties van gebouwen (EPB )
   - Plaatst isolatie op uniforme en correcte wijze (isolatiedekens, isolatieplaten)
      - Meet op
      - Snijdt de isolatie op maat
      - Brengt de isolatie aan
      - Schuimt kieren op (PU schuim)
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
   - Gebruikt controle- en meetgereedschap
Plaatst lucht- en/of dampscherm
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Selecteert de vereiste lucht- en/of dampdichte lagen
   - Verwijdert overtollig schuim indien nodig
   - Plaatst het lucht- en/of dampscherm op uniforme en correcte wijze
      - Meet op
      - Snijdt het dampscherm op maat
      - Bevestigt het dampscherm (nietpistool)
   - Voert doorbrekingen en integratie van elementen luchtdicht uit (ramen, installatiekanalen, )
   - Maakt luchtdichte aansluitingen tussen de banden en met andere delen van het gebouw
      - Plakt de naden en perforaties van de bevestiging af
      - Kit de kanten af
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
Vervult de werkadministratie en rapporteert
   - Registreert (eigen) werkzaamheden


Transversale competenties

Communiceert effectief en efficint
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
   - Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen
   - Respecteert bij het plaatsen de regels rond energieprestaties van gebouwen (EPB )
   - Herkent asbesthoudende producten en reageert passend
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Werkt op hoogte
   - Gebruikt (rol)steigers volgens instructies en veiligheidsvoorschriften
   - Gebruikt ladders volgens instructies en veiligheidsregels als toegangsmiddel
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBMs en CBMs)
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon


Kennis

communicatietechnieken
veiligheids-, gezondheids-, hygine- en welzijnsvoorschriften
voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
kwaliteitsnormen
kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
(vak)terminologie
(werk)documenten
tekening- en planlezen
persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
bevestigingsmiddelen
ergonomische hef- en tiltechnieken
elektrisch en pneumatisch handgereedschap
afschrijfmethodes
plaatsing- en/of bevestigingsmethodes
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

algemene principes EPB
brandwerende, thermische en akoestische isolatiematerialen
luchtdichte en vochtwerende bescherming


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 60


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.