B20 | PAAL/BALKENBOUW plaatsen

terug naar de vorige pagina |  lees het korte programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je werkzaamheden voorbereiden, lucht-, en waterdicht plaatsen, houtbouwelementen bevestigen en aansluiten aan de grondplaat, aan een bestaand gebouw of aan elkaar, teneinde houtbouwelementen zoals binnen- en buitenwanden, roosteringen en dakconstructies voor paal/balkenbouw correct en veilig te plaatsen.


Doelgroep

plaatsers


Competenties

Stelt de situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vast en bereidt de plaatsing voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Controleert de levering in functie van de eigen werkzaamheden
   - Neemt de planning door
   - Traceert en controleert de nutsvoorzieningen, Ö
   - Zet de bouwwerken uit
   - Bedient transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij/zij bevoegd is
   - Slaat de onderdelen tussentijds op
   - Signaleert aanpassingen aan nutsvoorzieningen en/of omgeving aan leidinggevende/verantwoordelijke
   - Bepaalt een optimale werkvolgorde
   - Brengt signalisatie aan
Slaat lasten aan
   - Selecteert de gepaste en gekeurde hijshulpmiddelen
   - Schat gewicht en zwaartepunt van de last in
   - Bevestigt de last aan de hijsvoorzieningen en zekert de last
   - Geeft eenduidige instructies aan de bedieners van de machines
Plaatst houtbouwelementen
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Voert kleine aanpassingen uit aan de omgeving (nutsvoorzieningen, vloerplaat, Ö)
   - Plaatst de grondregels
   - Plaatst de waterkerende laag
   - Bevestigt geprefabriceerde en vooraf geassembleerde houten structuren en structuurelementen aan de grondregels, bestaande gebouwen en/of aan elkaar
   - Monteert wanden
   - Monteert en verankert houten en metalen kolommen en liggers
   - Monteert verdiepingsvloeren
   - Verankert en beschermt houtbouwelementen tegen wisselende weersomstandigheden tijdens de opbouw
   - Maakt sluitstukken tussen buitenschrijnwerk en de houten structuuronderdelen
   - Voorziet uitsparingen voor te integreren onderdelen (verluchtingsroosters, Ö)
   - Voorkomt koudebruggen en lekken in het lucht- en dampscherm
   - Controleert de kwaliteit en maatvoering
Werkt af
   - Plaatst beplanking op de roostering
   - Werkt onvolkomenheden bij
   - Kit af (indien nodig)
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
   - Ruimt de werkplek op
Vervult de werkadministratie en rapporteert
   - Registreert (eigen) werkzaamheden


Transversale competenties

Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collegaís en verantwoordelijken
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Past zich flexibel aan
   - Werkt efficiŽnt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiŽnt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
   - Respecteert bij het plaatsen de regels rond energieprestaties van gebouwen (EPB )
   - Herkent asbesthoudende producten en reageert passend
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Werkt op hoogte
   - Gebruikt (rol)steigers volgens instructies en veiligheidsvoorschriften
   - Gebruikt ladders volgens instructies en veiligheidsregels als toegangsmiddel
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBMís en CBMís)
   - Selecteert de gepaste valbeveiliging
   - Brengt de gepaste valbeveiliging aan
   - Gebruikt de gepaste valbeveiliging
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Beperkt stofemissie
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiŽnt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving


Grondige kennis

constructie- en verbindingstechnieken
schoringstechnieken
plaatsing- en/of bevestigingsmethodes


Kennis

communicatietechnieken
veiligheids-, gezondheids-, hygiŽne- en welzijnsvoorschriften
veilig werken op hoogte
voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
(veiligheids)pictogrammen
functionele rekenvaardigheden
(werk)documenten
tekening- en planlezen
bouwknopen
persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
valbeveiliging
gereedschappen
houtsoorten
plaatmaterialen
bevestigingsmiddelen
aanslag-, hijs- en hefmiddelen en -technieken
keuringsvoorschriften van hijsmaterieel
tekens en seinen voor communicatie met bedieners van hef- en hijsmateriaal
ergonomische hef- en tiltechnieken
elektrisch en pneumatisch handgereedschap
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

algemene principes EPB
sanitair
elektriciteit


e-learning

veiligheid op het werk
basis hout
planlezen bouw


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 120


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.