A62 | VERPAKKINGSMACHINE(STRAAT) instellen

terug naar de vorige pagina |  lees het korte programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je werkzaamheden voorbereiden en plannen, machine in- en omstellen, en proefdraaien, teneinde een verpakkingsmachine(straat) klaar te stellen voor het verpakken van (eind)producten.


Doelgroep

werknemers atelier


Competenties

Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Neemt de planning door
Leidt uit aangereikte documenten de noodzakelijke parameters, afmetingen, … af
   - Vertaalt de gekregen informatie naar de eigen werkzaamheden
   - Leidt productiegegevens af uit de werktekening
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Onderscheidt hulp-, grondstoffen en materialen
   - Houdt rekening met de interne codering
   - Onderneemt actie bij tekorten en/of afwijkingen
Stelt machine en gereedschap in
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Houdt zich aan productieorder en technische fiche
   - Stelt machine(onderdelen) in (manueel, (semi)computergestuurd)
   - Stelt agregaten en beveiligingen in/af
   - Kiest een programma
   - Stelt parameters en coördinaten in
   - Volgt op via beeldschermen
   - (De)monteert en stelt hulpstukken in
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Controleert veiligheidsvoorzieningen
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
   - Volgt veiligheidsinformatie op en reageert passend
   - Doet veiligheidscontroles aan de machine
   - Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
   - Draait proef
   - Evalueert/schat veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
   - Meldt problemen aan de verantwoordelijke
   - Legt de werkzaamheden stil indien nodig
Start, bedient en stopt de machine
   - Start de machine op
   - Draait proef
   - Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
   - Interpreteert gegevens en reageert passend
   - Stelt parameters af/bij (manueel , (semi)computergestuurd)
   - Stopt de machine(straat)
Stelt de machine(straat), -lijn om
   - Houdt zich aan productieorder en technische fiche
   - Stelt machineonderdelen manueel of computergestuurd om
   - Stelt parameters manueel of computergestuurd in
   - Kiest een programma uit een keuzemenu
   - Volgt informatie op (via beeldschermen)
   - Interpreteert gegevens en reageert passend
Registreert en rapporteert
   - Vult opvolgdocumenten in
   - Meldt defecten die zelf niet kunnen opgelost worden


Transversale competenties

Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Houdt de werkplek schoon


Grondige kennis

verpakkingsmachine, -lijn (werking, opbouw)


Kennis

communicatietechnieken
veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
afstelprocedures
opstart- en stopprocedures
voorschriften en procedures
(interne) codering
(veiligheids)pictogrammen
onderhoudsplan en -richtlijnen
(werk)documenten
relevante parameters
gebruik van beeldschermen en touchscreens
gebruik van relevante machine specifieke software
persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
(productie)apparatuur
proefdraaien
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

regels m.b.t. welzijn op het werk
storingsanalyse
technische bronnen
verpakkingsmaterialen


e-learning

veiligheid op het werk


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 80


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.