A45 | RESTAURATIEWERKZAAMHEDEN voorbereiden

terug naar de vorige pagina |  lees het korte programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer eigen werkzaamheden plannen, werkdocumenten opstellen, uit te voeren bewerkingen en optimale volgorde bepalen en de grondstoffen te controleren, teneinde de eigen werkopdracht voor de restauratie/herstelling voor te bereiden.


Doelgroep

werknemers atelier


Competenties

Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor (restauratiewerkzaamheden)
   - Verwerft inzicht in de bestaande structuren
   - Raadpleegt relevante informatie en interpreteert ze
   - Situeert het goed in zijn historische en regionale context
   - Onderscheidt een authentiek meubel van een kopie of een mariage
   - Beoordeelt de materiaaltechnische toestand
   - Schat de vereiste hoeveelheden en aard van de materialen en materieel in
   - Observeert, beschrijft, schetst of fotografeert een bestaande situatie in functie van de uitvoering van het werk
   - Maakt schetsen
   - Merkt eventuele gebreken in de oorspronkelijke constructie op
   - Vraagt advies bij mogelijk schadelijke vegetatie
   - Plant de restauratiewerken en bepaalt mee de werkvolgorde (inclusief mogelijke schadelijke invloed van toekomstige werken)
Stelt eigen (productiegegevens)samen
   - Bepaalt de uit te voeren bewerkingen
   - Bepaalt de te gebruiken machines
   - Bepaalt een optimale werkvolgorde
   - Bepaalt de vereiste techniek
   - Overlegt met betrokkenen bij onduidelijkheden of tekortkomingen
Controleert en verzamelt (de voorraad) grondstoffen en materialen (beschikbaarheid, tekorten, hoeveelheid, kwaliteitsafwijkingen, Ö)
   - Gebruikt (interne) transportmiddelen waarvoor hij/zij bevoegd is
   - Selecteert de materialen die voldoen aan de kwaliteitseisen en de werkopdracht
   - Stemt de hoeveelheid af op de opdracht
   - Brengt merktekens aan
   - Selecteert, controleert en hanteert materialen/gereedschappen
   - Onderneemt actie bij tekorten en/of afwijkingen


Transversale competenties

Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collegaís en verantwoordelijken
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Past zich flexibel aan
Communiceert effectief en efficiŽnt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Richt de werkplaats (ergonomisch) in
   - Beperkt stofemissie
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Houdt de werkplek schoon


Kennis

communicatietechnieken
veiligheids-, gezondheids-, hygiŽne- en welzijnsvoorschriften
kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
(vak)terminologie
functionele rekenvaardigheden
informatiebronnen
(werk)documenten
tekening- en planlezen
etikettering en productidentificatie
meubelstijlen
persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
materialen
gereedschappen
houtsoorten en zijn eigenschappen
plaatmaterialen
fineersoorten en zijn eigenschappen
soorten houtaantasting
verweringsprocessen
ergonomische hef- en tiltechnieken
bewerkingsmethodes
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

milieuzorgsystemen


e-learning

basis hout


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 60


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.