A34 | OPMETEN

terug naar de vorige pagina |  lees het korte programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je opmeetwerkzaamheden voorbereiden, de situatie (op locatie) controleren, en opmeetwerkzaamheden uitvoeren en registreren, teneinde de werkopdracht correct op te meten.


Doelgroep

werknemers atelier, plaatsers, werkvoorbereiders


Competenties

Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, plannen)
Meet op
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen, plannen en lastenboeken
   - Bereidt het opmeten voor
   - Bepaalt de benodigde meetgegevens
   - Controleert de situatie op locatie (vlakheid, haaksheid, sterkte, nutsvoorzieningen, verankeringspunten, )
      - Controleert en beoordeelt de ruwbouw (vloeren, muren, plafonds)
      - Traceert en controleert de nutsvoorzieningen
      - Situeert en registreert obstakels
      - Traceert en controleert verankeringspunten
   - Voert opmeetwerkzaamheden uit (obstakels, nutsvoorzieningen, hoogte, breedte, diepte, …)
      - Meet interieurinrichting op (kamerhoogte, muren, …)
      - Meet binnenschrijnwerk op (binnenmuren, oppervlakte, uitbekleding, …)
      - Meet trappen op (vrije hoogte, doorloophoogte, brutto val, trapgat, dikte verdiepingsvloer, …)
      - Meet buitenschrijnwerk op (dagmaten, slag, …)
      - Meet opstakels op (ramen, deuren…)
      - Meet plaats van nutsvoorzieningen op (aansluiting sanitair, schakelaars, lichtpunten, contactdozen, …)
   - Maakt, indien nodig, mallen
   - Maakt, indien nodig, schetsen
   - Noteert de gegevens
   - Brengt markeringen aan (nummering deuren, draairichting, …)
   - Controleert de kwaliteit van de eigen werkzaamheden en lost eventuele problemen op
   - Gebruikt meet- en controlemiddelen
Vervult de werkadministratie en rapporteert
   - Houdt gegevens bij
   - Vult opvolgdocumenten in
   - Archiveert en beheert de informatie
   - Communiceert efficiënt mondeling en/of schriftelijk
   - Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke


Transversale competenties

Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
Communiceert effectief en efficiënt
   - Zorgt voor een duidelijke werkoverdracht naar collega’s
   - Geeft feedback aan de betrokken diensten/collega's
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Werkt ergonomisch
   - Stelt preventieve maatregelen voor om problemen te voorkomen
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd


Grondige kennis

opmeettechnieken


Kennis

communicatietechnieken
veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
(vak)terminologie
functionele rekenvaardigheden
informatiebronnen
tekening- en planlezen
archiveren i.f.v. de eigen werkzaamheden
gebruik van tekengereedschap
gebruik van mallen
persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
materialen
gereedschappen
opbouw van componenten en constructies in hout en plaatmateriaal
ergonomische hef- en tiltechnieken
controle- en meetmethoden en -middelen


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 40


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.