Z13 | MODEL stofferen

terug naar de vorige pagina |  lees het uitgebreide programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je de werkopdracht analyseren en voorbereiden, werktekeningen, patronen en/of schetsen maken, modellen stofferen en specificaties vastleggen, registreren en rapporteren teneinde nieuwe modellen en/of prototype voor te bereiden voor productie.


Doelgroep

werknemers atelier


Opmerking

Deze opleiding is een vervolg op: (ZIT)MEUBEL stofferen vervolmaking


Competenties

Analyseert de werkopdracht
   - Vertaalt de gekregen informatie naar de eigen werkzaamheden
   - Voert opmeetwerkzaamheden uit (meubelstoffering)
Maakt (technische) tekeningen
   - Maakt nieuwe patronen of past bestaande aan (manueel, CAD)
Stelt (productie)gegevens samen
   - Stelt correct en overzichtelijk werkdocumenten op (meetstaat, materiaalstaat)
   - Stelt een snijplan op
Bereidt voor (model, prototype)
   - Selecteert de materialen die voldoen aan de kwaliteitseisen en de werkopdracht
   - Maakt een proefstuk/-bewerking
Stoffeert modellen
   - Brengt vulmateriaal op maat met de daartoe voorziene apparatuur
   - Verlijmt vulmaterialen tot de gewenste vorm
   - Snijdt/knipt bekledingsmaterialen volgens het snijplan uit
   - Brengt voorstoffering/grijswerk aan
   - Brengt bekledingsmaterialen op de meest praktische volgorde aan op het (zit)meubel
Past specifieke stoffeertechnieken toe (butonneren, bomberen, capitonneren)
   - Bevestigt beslag
   - Brengt afwerking aan
   - Controleert kwaliteit van het uitgevoerde werk
Legt definitieve specificaties vast
   - Stelt correct en overzichtelijk defintieve werkdocumenten op (productiegegevens, meetstaat, materiaalstaat, werkschema, snijplan, Ö)
   - Bepaalt productiemethode
   - Bepaalt stoffeermethode
   - Bepaalt stikmethode
Registreert en rapporteert
   - Stelt de nodige documenten op
   - Archiveert en beheert informatie


Transversale competenties

Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collegaís en verantwoordelijken
   - Werkt efficiŽnt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiŽnt
   - Geeft feedback aan de betrokken diensten/collega's
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon


Grondige kennis

stoffeertechnieken
bevestigingstechnieken


Kennis

technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
functionele rekenvaardigheden
informatiebronnen
(werk)documenten
patronen
tekening- en planlezen
etikettering en productidentificatie
ergonomie van zitten
productieproces
opbouw van een (zit)meubel
materialen
gereedschappen
grondstoffen
houtsoorten
plaatmaterialen
beslag
montagetechnieken
knip- en snijtechnieken ifv de eigen werkzaamheden
specifieke stoffeertechnieken
elektrisch en pneumatisch handgereedschap
(stoffeer)machines (opbouw, werking)
bewerkingsmethodes
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

naaitechnieken


e-learning

veiligheid op het werk


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 120


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.