W35 | VLOER egaliseren

terug naar de vorige pagina |  lees het uitgebreide programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je plaatsingsvoorwaarden controleren, ondergrond voorbereiden, egalisatiemateriaal aanmaken en egalisatie aanbrengen, teneinde een ondergrond vlak en zuiver te egaliseren.


Doelgroep

plaatsers


Competenties

Controleert de plaatsingsvoorwaarden
   - Controleert de dimensionale karakteristieken van de ondervloer (peil, horizontaliteit)
   - Bepaalt of er een voorbehandeling van de ondervloer nodig is (egaliseren, voorstrijken, Ö)
Stelt de situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vast en bereidt de plaatsing voor
   - Beoordeelt de werf, controleert in functie van de eigen werkzaamheden
   - Meet de ruimte op
   - Bepaalt een optimale werkvolgorde
   - Brengt signalisatie aan
Bereidt de ondergrond voor
   - Verwijdert oneffenheden (spatel, schijfschuurmachine, Ö)
   - Maakt proper , stof- en vetvrij
   - Dicht gaten
   - Plaatst een voorstrijklaag
Maakt egalisatiemateriaal aan
   - Bepaalt benodigde hoeveelheid
   - Maakt/mengt poducten
Egaliseert de ondergrond (nat)
   - Giet de egalisatiemortel op de vloer
   - Strijkt de egalisatiemortel open (spatel, prikrol, Ö)
   - Respecteert de uithardingstijd
   - Controleert de kwalitiet en vlakheid van de ondergrond
   - Schuurt een te ruwe ondergrond op


Transversale competenties

Werkt in teamverband
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Werkt efficiŽnt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiŽnt
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
   - Rapporteert eventuele afwijkingen of problemen aan leidinggevenden
   - Registreert en/of rapporteert over de eigen werkzaamheden
Gaat om met klanten en/of derden
   - Gaat respectvol en beleefd om met klanten en/of derden
   - Beantwoordt vragen in een duidelijk begrijpbare taal
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Past de veiligheids- en milieuvoorschriften toe
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder


Kennis

functionele rekenvaardigheden
(werk)documenten
technische fiches
etikettering en productidentificatie
materialen
gereedschappen
egalisatie- en voorstrijktechnieken
elektrisch en pneumatisch handgereedschap
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

egalisatie- en voorstrijkproducten


e-learning

veiligheid op het werk


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 40


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.