W19 | BUITENSCHRIJNWERK plaatsen

poort, raam , (buiten)deur, veranda, gevelbekleding, …

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, plan, …)
   - De optimale werkvolgorde bepalen
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (op de werf, op locatie, …)
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen
De onderdelen verzamelen en controleren
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken
Laden en lossen
De grondstoffen (tussen)opslaan
De situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vaststellen en de plaatsing voorbereiden
   - De levering in functie van de eigen werkzaamheden controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
   - De ruwbouw beoordelen, de vloeren, muren, plafonds controleren
      - Dag- en buitenmaten controleren
      - Vloer/dorpel controleren
      - Muren controleren
   - Zich verzekeren van de fysische en hygrothermische omgevingscondities
   - Geschiktheid van het gebouw voor het plaatsen van de onderdelen controleren
   - Verankeringspunten traceren en controleren (muurblokken, …)
   - Oude elementen verwijderen
   - Signalisatie aanbrengen
Op hoogte werken
Buitenschrijnwerk plaatsen
   - Kleine aanpassingen uitvoeren aan de omgeving (openingen, …)
   - Plaatsing voorbereiden
      - Raam- of deurankers plaatsen
   - Buitenschrijnwerk aan de ruwbouw en aan elkaar bevestigen
      - In de opening plaatsen
      - Waterpas en het lood zetten
      - Definitief verankeren
   - Gevelbekleding aan de ruwbouw en aan elkaar bevestigen
      - Draagstructuur bevestigen
      - Gevelbekleding plaatsen
   - Sluitstukken maken/plaatsen
   - Uitsparingen voorzien voor te integreren onderdelen (verluchtingsroosters, …)
   - Koudebruggen en lekken voorkomen in het lucht- en dampscherm
Isolatiematerialen plaatsen (thermisch, akoestisch, brandwerend, …)
   - Bij het plaatsen de regels rond energieprestaties van gebouwen respecteren
   - Isolatie op uniforme en correcte wijze plaatsen
   - Voegbanden plaatsen
Afwerken
   - Nagelgaten opstoppen
   - Andere materialen bevestigen (smeedwerk, handvat/deurkruk, …)
   - Beslag afregelen
   - Onvolkomenheden bijwerken
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
(Eigen) administratie beheren
Omgaan met klanten
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Bij het plaatsen de regels rond energieprestaties van gebouwen (EPB) resprecteren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken


Kennis

Opbouw van buitenschrijnwerk
Planlezen
Werkdocumenten, tekeningen en plannen
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
Beslag, hang- en sluitwerk
Elektrisch en pneumatisch handgereedschap
Montagetechnieken
Plaatsing en bevestigingsmethodes
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
Veilig werken op hoogte
PBM's en CBM's
Algemene principes EPB


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 180


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.