W02 | CNC RAAMHOEK bedienen

terug naar de vorige pagina |  lees het uitgebreide programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je grondstoffen controleren, programma oproepen, controleren en eenvoudige aanpassingen uitvoeren, de machine instellen, opstarten en bedienen, teneinde bewerkingen zoals; zagen, frezen, borenÖ voor schrijnwerk met een CNC-raamhoek veilig en correct uit te voeren.


Doelgroep

werknemers atelier


Competenties

Stelt machine en gereedschap in
   - Roept een CNC-programma op
   - Stelt parameters en coŲrdinaten in
Bewerkt onderdelen met CNC gestuurde houtbewerkingsmachines (zagen, frezen, boren)
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Spant werkstuk op
Voert verspanende bewerkingen uit (zagen, boren, frezen, Ö)
   - Kort af
   - Boort gaten
   - Brengt profileringen aan (langsprofiel, kopsprofiel)
   - Ö
Voert kwaliteitscontroles uit
   - Voert productcontroles uit
   - Verwijdert producten die niet voldoen aan de voorschriften
   - Gaat na wat de oorzaak is van een afwijking


Transversale competenties

Werkt in teamverband
   - Werkt efficiŽnt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiŽnt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder


Kennis

technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
(werk)documenten
tekening- en planlezen
assenstelsel van de machine
CNC-sturing
gebruik van mallen
gebruik van relevante machine specifieke software
verspaningsgereedschappen
constructie- en verbindingstechnieken
opspansystemen en -technieken
((C)NC) houtbewerkingsmachine(s) (opbouw, werking)
randapparatuur
bewerkingsmethodes
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

houtsoorten
verspaningstechnologie en -technieken


e-learning

veiligheid op het werk
basis hout


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 80


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.