V03 | VORMENBOUW herstellen

terug naar de vorige pagina |  lees het uitgebreide programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je vormen (de)monteren, herstelling voorbereiden, herstellingen uitvoeren en onderdelen vervangen, teneinde onderdelen voor vormenbouw volgens de werkopdracht te herstellen.


Doelgroep

werknemers atelier


Competenties

Analyseert de werkopdracht
   - Vertaalt de gekregen informatie naar de eigen werkzaamheden
   - Bepaalt te gebruiken materialen en toebehoren
   - Bepaalt de uit te voeren bewerkingen
   - Bepaalt een optimale werkvolgorde
(De)monteert en recupereert onderdelen
   - (De)monteert indien nodig de onderdelen
   - Maakt verbindingen los
   - Sorteert, stockeert, ordent en nummert herbruikbare grondstoffen en onderdelen
Restaureert / herstelt
   - Herstelt vormen
   - Vervangt onderdelen
   - Maakt aansluiting met oorspronkelijke onderdelen
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
Werkt af
   - Werkt onvolkomenheden af
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk


Transversale competenties

Communiceert effectief en efficiŽnt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon


Grondige kennis

oorspronkelijke opbouw


Kennis

technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
functionele rekenvaardigheden
(werk)documenten
tekening- en planlezen
materialen
gereedschappen
lijmsoorten
constructie- en verbindingstechnieken
opspansystemen en -technieken
montagetechnieken
elektrisch en pneumatisch handgereedschap
((C)NC) houtbewerkingsmachine(s) (opbouw, werking)
bewerkingsmethodes
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

grondstoffen en hun eigenschappen
vulstoffen en zijn eigenschappen


e-learning

veiligheid op het werk
basis hout


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 120


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.