V02 | VORMENBOUW COMPLEXE MODELLEN

terug naar de vorige pagina |  lees het uitgebreide programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je onderdelen voorbereiden en bewerken, mallen vergaren, samenstellen en afwerken, teneinde samengestelde (contra)mallen, gieterijmodellen, kerndozen en –prenten, vacuümvormen, prototypes… voor vormenbouw volgens de werkopdracht te vervaardigen.


Doelgroep

werknemers atelier


Opmerking

Deze opleiding is een vervolg op: VORMENBOUW


Competenties

Maakt vormen (hout , kunststof, metaal)
   - Voert verspanende bewerkingen uit
   - Maakt verbindingen
   - Maakt samengestelde vormen, mallen, modellen… ((contra)mallen, gieterijmodellen, vacuümvormen, prototypes, kerndozen, kernprenten, …)
   - Brengt machinaal afwerkings- en/of beschermlagen aan (indien van toepassing)
Stelt vormen samen
   - Past onderdelen, indien nodig, manueel of machinaal aan
   - Plaatst kernsteunen
   - Voegt de onderdelen volgens een logische werkvolgorde samen
   - Controleert de kwaliteit en maatvoering
Werkt af
   - Werkt onvolkomenheden af
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk


Transversale competenties

Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon


Grondige kennis

opbouw van vormen


Kennis

technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
functionele rekenvaardigheden
(werk)documenten
tekening- en planlezen
materialen
gereedschappen
lijmsoorten
constructie- en verbindingstechnieken
opspansystemen en -technieken
montagetechnieken
afwerkingstechnieken en -middelen
elektrisch en pneumatisch handgereedschap
((C)NC) houtbewerkingsmachine(s) (opbouw, werking)
bewerkingsmethodes
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

grondstoffen en hun eigenschappen
vulstoffen en zijn eigenschappen


e-learning

veiligheid op het werk
basis hout


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 120


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.