M52 | SCHIJFSCHUURMACHINE instellen/bedienen

terug naar de vorige pagina |  lees het uitgebreide programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je (schuur)gereedschap selecteren, controleren en (de)monteren, de machine instellen, bedienen en onderhouden, teneinde schuurbewerkingen tot de gewenste afwerkingsgraad met de schijfschuurmachine veilig en correct uit te voeren.


Doelgroep

werknemers atelier


Competenties

Selecteert, controleert, monteert en vervangt (schuur)gereedschappen (pads, slisschijf)
   - Selecteert (schuur)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking
   - (De)monteert (schuur)gereedschappen in/op de machine en stelt ze af
   - Stelt parameters en coŲrdinaten in
   - (De)monteert en stelt hulpstukken in
Bewerkt onderdelen met (houtbewerkings)machines
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Schuurt werkstukken tot de gewenste afwerkingsgraad op
   - Controleert kwaliteit en maatvoering


Transversale competenties

Communiceert effectief en efficiŽnt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties


Grondige kennis

(houtbewerkings)machines


Kennis

technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
(werk)documenten
tekening- en planlezen
gereedschappen
schuurmaterialen en -gereedschappen
schuurtechnologie en - technieken
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

houtsoorten


e-learning

veiligheid op het werk
basis hout


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 40


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.