M46 | ELEKTRISCH OF PNEUMATISCH (HAND)GEREEDSCHAP instellen/bedienen

terug naar de vorige pagina |  lees het uitgebreide programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je (snij)gereedschap selecteren, controleren en (de)monteren, de machine bedienen en onderhouden, teneinde bewerkingen zoals: zagen, boren, frezen, schuren, nagelen, nieten… veilig uit voeren met elektrisch of pneumatisch aangedreven (hand)gereedschap.


Doelgroep

werknemers atelier, plaatsers


Competenties

Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen
   - Selecteert (snij-)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking
   - (De)monteert (snij)gereedschappen in/op de machine en stelt ze af
Stelt machine en gereedschap in
   - (De)monteert en stelt hulpstukken in
   - Stelt beveiligingen in
Gebruikt elektrisch en pneumatisch handgereedschap
   - Bepaalt de te gebruiken machines
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Zaagt op maat
   - Boort gaten
   - Brengt profileringen aan
   - Maakt verbindingen
   - Schuurt werkstukken tot de gewenste afwerkingsgraad op (nagelen)
   - …
   - Controleert kwaliteit en maatvoering


Transversale competenties

Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Beperkt stofemissie
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder


Kennis

technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
tekening- en planlezen
snijgereedschappen
schuurmaterialen en -gereedschappen
verspaningstechnologie en -technieken
constructie- en verbindingstechnieken
opspansystemen en -technieken
elektrisch en pneumatisch handgereedschap
bewerkingsmethodes
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

houtsoorten
plaatmaterialen


e-learning

veiligheid op het werk


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 40


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.