M17 | LANGGATBOORMACHINE instellen/bedienen

terug naar de vorige pagina |  lees het uitgebreide programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je (snij)gereedschap selecteren, controleren en (de)monteren, de machine instellen, bedienen en onderhouden, teneinde bewerkingen zoals; recht en schuine (niet) doorgaande gaten met de langgatboormachine veilig en correct uit te voeren.


Doelgroep

werknemers atelier


Competenties

Bereidt de grondstoffen voor op de werkopdracht
   - Brengt merktekens aan
   - Schrijft onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding af
Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen (boor)
   - Selecteert (snij-)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking
   - (De)monteert (snij)gereedschappen in/op de machine en stelt ze af
Stelt machine en gereedschap in
   - Stelt parameters en coördinaten in (manueel)
   - (De)monteert en stelt hulpstukken in
Bewerkt onderdelen met (houtbewerkings)machines (boren)
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Boort gaten
   - Controleert kwaliteit en maatvoering


Transversale competenties

Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder


Grondige kennis

(houtbewerkings)machines


Kennis

technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
(werk)documenten
tekening- en planlezen
gereedschappen
houtsoorten
snijgereedschappen
verspaningstechnologie en -technieken
constructie- en verbindingstechnieken
afschrijfmethodes
bewerkingsmethodes
controle- en meetmethoden en -middelen


e-learning

veiligheid op het werk
basis hout


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 40


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.