M09 | MODEL MAKEN (meubel)

terug naar de vorige pagina |  lees het uitgebreide programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je de werkopdracht analyseren en voorbereiden, (technische) tekeningen en/of schetsen maken, modellen maken, specificaties vastleggen, registreren en rapporteren teneinde nieuwe modellen en/of prototype voor te bereiden voor productie.


Doelgroep

werknemers atelier


Opmerking

Deze opleiding is een vervolg op: COMPLEX MEUBEL vergaren/samenstellen


Competenties

Analyseert de werkopdracht
   - Vertaalt de gekregen informatie naar de eigen werkzaamheden
   - Bepaalt te gebruiken materialen en toebehoren
Maakt (technische) tekeningen (schetsen, (werk)tekeningen, uitvoeringstekeningen)
   - Maakt nieuwe tekeningen of past bestaande tekeningen aan (manueel, CAD)
Stelt (productie)gegevens samen
   - Stelt correct en overzichtelijk werkdocumenten op (meetstaat, materiaalstaat)
Maakt een prototype/model
   - Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen
   - Stelt machine en gereedschap in
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Past onderdelen, indien nodig, manueel of machinaal aan
   - Stelt meubel samen
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
Legt definitieve specificaties vast
   - Stelt correct en overzichtelijk defintieve werkdocumenten op (productiegegevens, houtstaat, meetstaat, materiaalstaat, werkschema, Ö)
   - Bepaalt constructiemethode
   - Bepaalt productiemethode
Registreert en rapporteert
   - Stelt de nodige documenten op
   - Archiveert en beheert informatie


Transversale competenties

Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collegaís en verantwoordelijken
   - Werkt efficiŽnt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiŽnt
   - Geeft feedback aan de betrokken diensten/collega's
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon


Grondige kennis

productieproces
beslag
sluit- en schuifmechanismen
constructie- en verbindingstechnieken


Kennis

technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
functionele rekenvaardigheden
informatiebronnen
(werk)documenten
tekening- en planlezen
zaagwijzes voor massief hout
materialen
gereedschappen
houtsoorten en zijn eigenschappen
plaatmaterialen
snijgereedschappen
lijmsoorten
verspaningstechnologie en -technieken
opspansystemen en -technieken
montagetechnieken
elektrisch en pneumatisch handgereedschap
((C)NC) houtbewerkingsmachine(s) (opbouw, werking)
afschrijfmethodes
bewerkingsmethodes
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

meubelstijlen


e-learning

veiligheid op het werk
basis hout


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 120


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.