H28 | BOOMPARK instellen/beheren

terug naar de vorige pagina |  lees het uitgebreide programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je werkzaamheden voorbereiden en plannen, (snij)gereedschap selecteren, controleren en (de)monteren, machine(s) in- en omstellen en de werkzaamheden registreren en rapporteren, teneinde het boompark efficiŽnt aan te sturen en te beheren.


Doelgroep

werknemers atelier


Competenties

Leidt uit aangereikte documenten de noodzakelijke parameters, afmetingen, Ö af
   - Voert berekeningen uit
   - Leidt productiegegevens af uit de werktekening
Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen (zaagblad, zaaglint/ -band, frees, freesketting , Ö)
   - Selecteert (snij-)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking
   - Stelt verspaningssets samen
   - Controleert (snij)gereedschappen
   - (De)monteert (snij)gereedschappen in/op de machine en stelt ze af
Stelt machine en gereedschap in
   - Stelt machine(onderdelen) in
   - Kiest een programma
   - Stelt parameters en coŲrdinaten in (manueel, (semi)computergestuurd)
   - (De)monteert en stelt hulpstukken in
   - Stelt beveiligingen in
Controleert veiligheidsvoorzieningen
   - Doet veiligheidscontroles aan de machine
Start, bedient en stopt de machine
   - Draait proef
   - Interpreteert gegevens en reageert passend
   - Stelt parameters af/bij
   - Regelt de afvoer van geproduceerde goederen
Stelt de machine(straat), -lijn om
   - Stelt machineonderdelen manueel of computergestuurd om
   - Stelt parameters manueel of computergestuurd in


Transversale competenties

Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collegaís en verantwoordelijken
   - Past zich flexibel aan
Communiceert effectief en efficiŽnt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen en meldt ongevallen en incidenten volgens interne procedures
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
   - Houdt de werkplek schoon


Grondige kennis

productieproces
verspaningsgereedschappen
machine(straat) -lijn (werking, opbouw)


Kennis

afstelprocedures
bedieningsprocedures
opstart- en stopprocedures
technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
functionele rekenvaardigheden
regels voor conversie van meeteenheden
(werk)documenten
relevante besturingssystemen
gebruik van relevante machine specifieke software
materialen
gereedschappen
houtsoorten en zijn eigenschappen
mechanisch fysische bewerkingen
verspaningstechnologie en -technieken
opspannen van gereedschappen en onderdelen
randapparatuur
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

storingsanalyse
voorraadbeheer
ICT
PLC (programmable logic controller)
informatiesystemen
meet- en regeltechnieken


e-learning

veiligheid op het werk


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 120


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.