H24 | WERKEN OP HOOGTE

rolstelling, systeemstelling, schraagstelling, kaderstelling, gevelstelling, ladder, ladderklamp, …

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Werkdocumenten lezen en begrijpen (plan, risicoanalyse, controlelijst, veiligheidsinstructiekaart, …)
   - Gekregen informatie naar de eigen werkzaamheden vertalen
   - De werkplek afbakenen en signalisatie aanbrengen (kegels, veiligheidslint, …)
   - Werktuigen en materieel voorzien voor de uitvoering van de opdracht
   - Locatie en traject voor de werkzaamheden voorbereiden
      - Omgeving en de ondergrond inschatten
      - Topografische omstandigheden inschatten
   - De optimale werkvolgorde bepalen
De onderdelen verzamelen en controleren
   - Materialen selecteren die voldoen aan de kwaliteitseisen en de werkopdracht
   - De hoeveelheid afstemmen op de opdracht
De veiligheidsvoorzieningen controleren
   - Veiligheidsvoorschriften raadplegen en naleven
   - Veiligheidsrisico’s evalueren en gepaste maatregelen nemen
   - Onveilige situaties aan de verantwoordelijke melden
Op hoogte werken
   - Arbeidsmiddelen voor werken op hoogte opbouwen (stelling, ladder, …)
      - Werkstukken positioneren
      - De onderdelen volgens een logische werkvolgorde samenvoegen
      - Verstevigingen plaatsen
      - Mechanische verbindingstechnieken toepassen bij metalen profielen
      - Geschikte randbeveiliging installeren ((tussen)leuning, stootplint)
   - Stelling, indien nodig, verankeren
   - Ladders volgens de veiligheidsregels gebruiken
   - Goederenliften opbouwen, zekeren en bedienen
   - Hefplatformen volgens voorschriften gebruiken
   - Arbeidsmiddelen voor werken op hoogte gebruiken
      - Maximale belasting respecteren
      - Indien nodig individuele valbeschermingsmiddelen gebruiken (leeflijn, valharnas, …)
   - Arbeidsmiddelen voor werken op hoogte afbouwen
      - Veiligheidsvoorschriften naleven bij de afbouw
      - Volgens een logische volgorde demonteren
      - Tussentijdse opslag organiseren rekening houdend met de omstandigheden op de locatie
      - De werkplek opruimen
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Ergonomisch werken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Voorgeschreven veiligheis- en milieuvoorschriften toepassen


Kennis

Op- en afbouw van het arbeidsmiddel voor het werken op hoogte
Materialen en gereedschappen
Risicoanalyse
Bevestigingsmiddelen
Plaatsing en bevestigingsmethodes
Schoringstechnieken
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
Veilig werken op hoogte
PBM's en CBM's
Ergonomische hef- en tiltechnieken
Reglementering montage en gebruik van stellingen


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 80


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.