H21 | HOUTOOGSTMACHINE (HARVESTER) besturen

terug naar de vorige pagina |  lees het uitgebreide programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je de werkzaamheden plannen, het voortuig klaarmaken, controleren en besturen en bomen vellen, teneinde bosbouwexploitatiewerkzaamheden met een houtoogstmachine (harvester) veilig en volgens de regels uit te voeren.


Doelgroep

bosbouwers


Competenties

Maakt de machine werkklaar
   - Controleert en (de)monteert (snij)gereedschap
   - Controleert de aanhechting en de beveiliging van de machine
   - Stelt de machine in op basis van de werkvoorschriften en de technische bepalingen van de opdracht
   - Controleert of het voertuig startklaar is
   - Rijdt de machine naar het startpunt van de werkzaamheden
Bereidt de locatie en het traject voor de werkzaamheden voor
   - Stelt de toestand van de bodem, de beperkingen en obstakels van het terrein vast
   - Bepaalt de plaats waar de machine moet komen om het werk aan te vangen
   - Stippelt een haalbare en efficiŽnte route uit naargelang de machine, de eventuele lading en de planning en de exploitatievoorwaarden
Voert bosexploitatiewerkzaamheden uit met bosbouwvoertuigen (oogsten / harvester)
   - Stelt de boordcomputer in (kalibratie, sortimentering, Ö)
   - Bestuurt en bedient de bosexploitatiemachine
   - Bepaalt de velrichitng van de bomen
   - Velt gemarkeerde bomen volgens de velrichting en werkt ze op
   - Sorteert de houtsortimenten


Transversale competenties

Werkt in teamverband
   - Werkt efficiŽnt samen met collega's
   - Communiceert effectief en efficiŽnt
Communiceert intern en extern
   - Gebruikt communicatiemiddelen op correcte manier (CB, GSM, Ö)
   - Gebruikt de boordcomputer op correcte manier
   - Registreert en/of rapporteert over de eigen werkzaamheden
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Integreert en/of past nieuwe ervaringen in de dagdagelijkse werksituatie toe
Treedt op bij ongevallen
   - Schat de situatie in
   - Voorkomt erger
   - Roept de hulpdiensten correct op en informeert ze
   - Biedt eerste hulp


Grondige kennis

bedienings- en besturingsmechanismen van de bosexploitatiemachine


Kennis

houtsortimentering
kenmerken van de krachtoverbrenging met het oog op een optimaal gebruik
verspaningsgereedschappen
rapporteringstechnieken
registratietechnieken
veltechnieken
onttak- en doorkortechnieken
exploitatievoorwaarden
eigenschappen van de bosexploitatiemachine
signalisatie en markering


Basiskennis

EHBO in afgelegen werkomstandigheden
werkinstructies
functionele rekenvaardigheden
(werk)documenten
kaartlezen
gebruik van communicatiemiddelen
gebruik van boordcomputer
kenmerken van het terrein, de bodem en de grondsoorten
banden/wielen/rupsen in relatie tot terrein, bodem, gewicht en rijsnelheden
weersinvloeden op de activiteiten
brandbestrijdingsmidddelen
exploitatiemethodes
technische onderdelen het voertuig


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 120


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.