H16 | WARMTE-KRACHT-INSTALLATIE o.b.v. HOUT instellen/bedienen

terug naar de vorige pagina |  lees het uitgebreide programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je gegevens opvolgen en analyseren, de installatie bedienen, opvolgen en (bij)sturen, kwaliteitscontroles uitvoeren en de werkzaamheden registreren en rapporteren, teneinde energie op te wekken met een warmtekrachtcentrale o.b.v. hout.


Doelgroep

werknemers atelier


Competenties

Stuurt de installatie
   - Start de installatie op (verbrandingskamer, warmtewisselaar, stoomgenerator, branders, …)
   - Verzorgt de toevoer (brandstof, water, lucht, …)
   - Interpreteert gegevens en reageert passend
   - Regelt de afvoer van restproducten (warme lucht, olie, stoom, as, …)
   - Stopt de installatie
Bewaakt het (geautomatiseerd) proces en stuurt indien nodig bij
   - Doet controles/controlerondes
   - Analyseert gegevens van beeldschermen, controlepanelen, ...
   - Merkt afwijkingen, storingen… of nood aan preventief onderhoud op en reageert op gepast
   - Regelt de installatie bij
   - Anticipeert proactief op afwijkingen en storingen
Registreert en rapporteert
   - Vult opvolgdocumenten in
   - Registreert afwijkingen (aard, tijdstip, oplossing, …)
   - Houdt gegevens bij over het verloop


Transversale competenties

Werkt in teamverband
   - Werkt efficiënt samen met collega's
   - Geeft aanwijzingen aan collega’s en medewerkers in functie van het productieproces
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen


Grondige kennis

(interne) procedures


Kennis

FLUX
bedieningsprocedures
kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
machinesturingen
registratiesystemen
(geautomatiseerde) proces
grondstoffen
installaties (werking, opbouw)


Basiskennis

statistiek
storingsanalyse
ICT
meet- en regeltechnieken


e-learning

veiligheid op het werk


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 120


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.