H10 | DROOGINSTALLATIE instellen/bedienen

terug naar de vorige pagina |  lees het uitgebreide programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je hout stapelen, de installatie en proces (bij)sturen, het droogproces opvolgen en registeren, teneinde massief hout kunstmatig (klimaatdrogen, geforceerd luchtdrogen, condensatiedrogen…) volgens het droogschema te drogen.


Doelgroep

werknemers atelier


Competenties

Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Bepaalt het droogschema
   - Schat de duurtijd van de eigen werkzaamheden in
Controleert en verzamelt (de voorraad) grondstoffen en materialen (afmetingen, vochtigheid)
   - Herkent en selecteert grondstoffen (massief hout)
   - Controleert het houtvochtgehalte
Droogt hout (kuntmatig)
   - Stapelt en lat het hout correct op
   - Brengt sensoren/sondes aan indien nodig
   - Past het voorgeschreven droogschema toe
   - Volgt het droogproces op (houtvochtgehalte, relatieve luchtvochtigheid, visuele controle (droogfouten), …)
   - Stuurt het droogproces bij indien nodig
Stuurt de installatie (droogkamer)
   - Selecteert een programma
   - Start, stuurt en stopt de installatie
   - Voert grondstoffen en hulpproducten aan/in
   - Voert grondstoffen af
Bewaakt het (geautomatiseerd) proces en stuurt indien nodig bij
   - Volgt informatie op
   - Interpreteert controlegegevens
   - Regelt de installatie bij
Voert kwaliteitscontroles uit
   - Controleert de houtvochtigheid
   - Vergelijkt resultaten met richtwaarden
   - Evalueert oppervlak visueel op afwijkingen en gebreken (verkleuring, barsten, scheuren, vervorming)
Registreert en rapporteert
   - Registreert eigen werkzaamheden
   - Vult opvolgdocumenten in
   - Registreert afwijkingen (aard, tijdstip, oplossing)


Transversale competenties

Communiceert effectief en efficiënt
   - Registreert en/of rapporteert over de eigen werkzaamheden
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Past de veiligheids- en milieuvoorschriften toe
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen


Grondige kennis

droogcyclussen van hout


Kennis

voorschriften en procedures
technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
waarden en toleranties
(werk)documenten
droogproces
houtsoorten en zijn eigenschappen
invloed van klimaat op de activiteiten
stapeltechnieken
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

kwaliteitscontrolesystemen
kwaliteitsnormen
droogsystemen


e-learning

veiligheid op het werk
basis hout


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 80


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.