B16 | VINGERLASMACHINE(STRAAT) instellen

terug naar de vorige pagina |  lees het uitgebreide programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je werkzaamheden voorbereiden en plannen, (snij)gereedschap selecteren, controleren en (de)monteren, machine in- en omstellen, proefdraaien en de productie opstarten, teneinde een vingerlasmachine(straat) klaar te stellen voor productie tot gevingerlaste onderdelen in hout.


Doelgroep

werknemers atelier


Competenties

Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen (frees)
   - Selecteert (snij-)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking
   - Controleert (snij)gereedschappen
   - (De)monteert (snij)gereedschappen in/op de machine en stelt ze af
Stelt machine en gereedschap in
   - Stelt machine(onderdelen) in
   - Controleert en vult het lijmagregaat aan
   - Stelt parameters en coŲrdinaten in
   - (De)monteert en stelt hulpstukken in
   - Stelt beveiligingen in
Start, bedient en stopt de machine
   - Draait proef
   - Interpreteert gegevens en reageert passend
Stelt de machine(straat), -lijn om
   - Stelt machineonderdelen manueel of computergestuurd om
   - Stelt parameters manueel of computergestuurd in


Transversale competenties

Werkt in teamverband
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Werkt efficiŽnt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiŽnt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Houdt de werkplek schoon


Grondige kennis

productieproces


Kennis

afstelprocedures
bedieningsprocedures
opstart- en stopprocedures
technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
functionele rekenvaardigheden
(werk)documenten
gebruik van relevante machine specifieke software
gereedschappen
(productie)apparatuur
grondstoffen en halffabrikaten/houtderivaten
mechanisch fysische bewerkingen
verspaningsgereedschappen
verspaningstechnologie en -technieken
constructie- en verbindingstechnieken
machine(straat) -lijn (werking, opbouw)
randapparatuur
bewerkingsmethodes
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

storingsanalyse
PLC (programmable logic controller)
registratiesystemen
lijmsoorten
meet- en regeltechnieken


e-learning

veiligheid op het werk
basis hout


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 40


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.