B04 | VINGERLASMACHINE(STRAAT) bedienen/opvolgen

terug naar de vorige pagina |  lees het uitgebreide programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je productiegegevens opvolgen en analyseren, de machine bedienen, opvolgen en bijsturen, kwaliteitscontroles uitvoeren en de werkzaamheden registreren en rapporteren, teneinde massief hout aan een vingerlasmachine(straat), te bewerken tot gevingerlaste onderdelen in hout.


Doelgroep

werknemers atelier


Competenties

Start, bedient en stopt de machine
   - Controleert de veiligheidsvoorzieningen
   - Start de machine op
   - Voert grondstoffen en hulpproducten aan/in
   - Bedient de machine
   - Interpreteert gegevens en reageert passend
   - Regelt de afvoer van geproduceerde goederen
   - Stopt de machine(straat)
Voert handelingen uit op hout en houtderivaten (frezen, lijmen, persen, Ö)
   - Brengt profileringen aan (kopsprofiel)
   - Spuit lijm in
   - Maakt verbindingen (vingerlas)
Bewaakt het (geautomatiseerd) proces en stuurt indien nodig bij
   - Doet controles/controlerondes
   - Merkt afwijkingen, storingenÖ of nood aan preventief onderhoud op en reageert op gepast
   - Regelt machineonderdelen bij
   - Regelt parameters/coŲrdinaten bij
   - Anticipeert proactief op afwijkingen en storingen
Registreert en rapporteert
   - Vult opvolgdocumenten in
   - Houdt gegevens bij over het verloop


Transversale competenties

Werkt in teamverband
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Werkt efficiŽnt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiŽnt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Houdt de werkplek schoon


Grondige kennis

productieproces


Kennis

afstelprocedures
interne productieprocedures
bedieningsprocedures
opstart- en stopprocedures
technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
(werk)documenten
gebruik van relevante machine specifieke software
(productie)apparatuur
houtsoorten
mechanisch fysische bewerkingen
verspaningsgereedschappen
constructie- en verbindingstechnieken
opspansystemen en -technieken
machine(straat) -lijn (werking, opbouw)
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

ICT
lijmsoorten
verspaningstechnologie en -technieken


e-learning

veiligheid op het werk
basis hout


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 40


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.