A69 | BASISONDERHOUD VOERTUIGEN (HOUT)INDUSTRIE uitvoeren

terug naar de vorige pagina |  lees het uitgebreide programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je werkzaamheden voorbereiden en plannen, werking van het voertuig controleren, reinigen, eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uitvoeren en de werkzaamheden registreren er rapporteren, teneinde preventief en/of correctief basisonderhoud aan het voertuig veilig en correct volgens het onderhoudsplan en richtlijnen uit te voeren en/of te sturen.


Doelgroep

werknemers atelier, bosbouwers


Competenties

Controleert de toestand van het intern transportmiddel
   - Voert controle uit van transportmiddel bij het starten en beŽindigen van de dagtaak
   - Detecteert defecten
   - Voert een visuele controle van de onderdelen uit van vloeistoflekken en materiŽle schade
   - Controleert de remmen met een noodstop bij de start
   - Controleert de meters, controlelichten en foutcodes op het instrumentenbord
   - Controleert de lichten en geluidssignalen door ze aan en uit te zetten
   - Vult een checklist met de uitgevoerde controles in
Voert periodieke controles en (basis)onderhoud uit
   - Controleert de veiligheidsvoorzieningen
   - Controleert de elektrische uitrusting
   - Controleert de wielen/banden/rupsen en vering
   - Controleert luchtdruk en vloeistofpeilen
   - Controleert op algemene slijtage
   - Signaleert defecten
   - Signaleert de nood tot specifieke controles, herstellingen en onderhoud
   - Voert kleine herstellingen uit
Brengt verslag uit
   - Vult opvolgdocumenten in
   - Brengt de verantwoordelijke op de hoogte bij iedere werksituatie die een gevaar kan vormen voor de veiligheid


Transversale competenties

Werkt in teamverband
   - Werkt efficiŽnt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiŽnt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Houdt de werkplek schoon


Kennis

etikettering en productidentificatie
gereedschappen
reinigingsmiddelen
rapporteringstechnieken
registratietechnieken


Basiskennis

informatiebronnen
toegepaste mechanica
smeermiddelen
elektriciteit
hydraulica
pneumatica
onderhoudstechnieken voor preventief basisonderhoud
technische onderdelen het voertuig
controle- en meetmethoden en -middelen


e-learning

veiligheid op het werk
interne transportmiddelen


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 40


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.