A68 | WERKZAAMHEDEN BOSBOUW voorbereiden

terug naar de vorige pagina |  lees het uitgebreide programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je eigen werkzaamheden plannen, werkdocumenten begrijpen, uit te voeren bewerkingen en optimale volgorde bepalen, teneinde de eigen werkopdracht in hout voor te bereiden.


Doelgroep

bosbouwers


Competenties

Neemt kennis van de instructie en/of opdracht
   - Leest kaarten
   - Situeert een perceel in een gebied
   - Leest de opgelegde exploitatievoorwaarden
Houdt bij inzetten van de machines rekening met de weers-, terrein- en bodemomstandigheden
   - Schat in of de activiteiten uitvoerbaar en/of wenselijk zijn op het geplande moment (weer, terrein, bodem)
   - Meldt problemen als gevolg van de weers-, terrein- en bodemomstandigheden
   - Voert preventieve maatregelen ter bescherming van derden uit, zoals het plaatsen van signalisatie
Bereidt het vellen voor
   - Verifieert de merktekens op de te vellen bomen
   - Voert preventieve maatregelen ter bescherming van derden uit, zoals het plaatsen van signalisatie
   - Evalueert of het vellen kan gebeuren zonder kwaliteitsverlies
   - Evalueert of de velling assistentie vereist
   - Bepaalt de velrichting rekening houdend met uitsleeproutes, kwaliteitsaspecten, veiligheidsaspecten, terreinomstandigheden
   - Kiest de veltechniek in functie van de te vellen boom in de gegeven omstandigheden


Transversale competenties

Werkt in teamverband
   - Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht
   - Werkt efficiŽnt samen met collega's
Werkt op een gezonde, veilige en milieubewuste manier
   - Past de veiligheids- en milieuvoorschriften toe
   - Vermijdt risicoís voor zichzelf, medewerkers, klanten en andere personen
   - Plaatst waarschuwingsborden
Ziet toe op veiligheid, gezondheid en milieu bij het besturen van machines
   - Vermijdt fysieke risicoís
   - Houdt rekening met de mogelijke impact van de werkzaamheden op het milieu
Bouwt eigen deskundigheid op
   - Stelt zich op de hoogte van de (verplichte) beroepsgerichte nascholingen die relevant zijn voor zichzelf en voor de medewerkers
   - Volgt de aangewezen of relevante bijscholingen


Kennis

risicoís met betrekking tot de werkzaamheden
milieuvoorschriften
(werk)documenten
werkvolgorde
materialen
gereedschappen
hulpmiddelen
boomsoorten
rapporteringstechnieken
registratietechnieken
exploitatievoorwaarden
signalisatie en markering
werkmethodes


Basiskennis

omgangsvormen met medewerkers, klanten en derden
opleidingsaanbod
organisatierichtlijnen
wet- en regelgeving
werkinstructies
functionele rekenvaardigheden
kaartlezen
kenmerken van het terrein, de bodem en de grondsoorten
kenmerken van biotopen en ecosystemen
gevolgen van bosbouwactiviteiten
soorten houtaantasting
weersinvloeden op de activiteiten
exploitatiemethodes


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 40


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.