A66 | HYDRALISCH/PNEUMATISCH ONDERHOUD (HOUTBEWERKINGS)MACHINES/-INSTALLATIES uitvoeren

terug naar de vorige pagina |  lees het uitgebreide programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je werkzaamheden voorbereiden en plannen, hydraulische en pneumatische onderdelen controleren, (de)monteren, reinigen en afstellen en de werkzaamheden registreren er rapporteren, teneinde elektrische en pneumatische onderdelen zoals: kleppen, ventielen, drukknoppen en sensoren aan de (houtbewerkings)machine/installatie veilig en correct te vervangen/onderhouden.


Doelgroep

werknemers atelier


Competenties

Controleert de werking van het materiaal, de instrumentengegevens en de kritieke slijtagepunten, smeringspunten, Ö
   - Gebruikt zintuigen om afwijkingen in de werking en staat van de machine op te sporen
   - Beoordeelt de slijtage of afwijking van de onderdelen aan de hand van onderhoudsdocumentatie
Vervangt hydraulische en pneumatische componenten en onderdelen en stelt ze af
   - Brengt het niveau van de gassen en vloeistoffen van de systemen op peil
   - Demonteert componenten en onderdelen (kleppen, ventielen, drukknoppen, sensoren, Ö)
   - Reinigt componenten en onderdelen
   - Monteert of hermonteert componenten en onderdelen
   - Regelt onderdelen af
   - Controleert op lekdichtheid
   - Borgt de verbinding volgens voorschriften
   - Draait proef in overleg met de gebruikers van de machine of installatie


Transversale competenties

Werkt in teamverband
   - Volgt aanwijzingen van collega's van ondersteunende diensten
   - Werkt efficiŽnt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiŽnt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten, materialen en gereedschappen
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Gebruikt gevaarlijke stoffen veilig
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Houdt de werkplek schoon


Kennis

systeem- en bedrijfsspecifieke onderhoudsinstructies
opvolgsystemen
productspecificaties van producten geproduceerd op machine of installatie
materialen
gereedschappen
reinigingsmiddelen
visuele en auditieve kenmerken van slijtage en defecten
borgingstechnieken
montagetechnieken
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

(interne) procedures
kwaliteitsnormen
schemalezen
voorraadbeheer
automatisering
gevaarlijke stoffen
hef - en hijsmiddelen
hydraulica
pneumatica
meet- en regeltechnieken
verbindingstechnieken
productiemachines/-installatie (werking, opbouw)


e-learning

veiligheid op het werk


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 120


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.