A65 | BASISONDERHOUD MACHINESTRAAT/-LIJN/INSTALLATIE uitvoeren

terug naar de vorige pagina |  lees het uitgebreide programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je werkzaamheden voorbereiden en plannen, werking van de machine/installatie controleren, machine/installatie reinigen, eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uitvoeren en de werkzaamheden registreren er rapporteren, teneinde preventief en/of correctief basisonderhoud aan de machine/installatie veilig en correct volgens het onderhoudsplan en richtlijnen uit te voeren en/of te sturen.


Doelgroep

werknemers atelier


Competenties

Vult opvolgdocumenten van de werkzaamheden in en geeft de informatie door aan de betrokken dienst
   - Houdt gegevens bij over het verloop
   - Houdt gegevens bij over de vaststellingen tijdens het onderhoud
Controleert de werking van het materiaal, de instrumentengegevens en de kritieke slijtagepunten, smeringspunten, Ö
   - Gebruikt zintuigen om afwijkingen in de werking en staat van de machine op te sporen
   - Beoordeelt de slijtage of afwijking van de onderdelen aan de hand van onderhoudsdocumentatie
Stuurt/voert preventief en/of correctief basisonderhoud uit
   - Merkt noodzaak aan technisch onderhoud op
   - Plaatst de machines/installatie in veiligheidsmodus en bereidt ze voor het uitvoeren van onderhoud
   - Reinigt de installatie/machinestraat, -lijn
   - Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
   - Voert preventieve onderhoudsacties uit
   - Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
   - Registreert basisonderhoud


Transversale competenties

Werkt in teamverband
   - Volgt aanwijzingen van collega's van ondersteunende diensten
   - Werkt efficiŽnt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiŽnt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten, materialen en gereedschappen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Gebruikt gevaarlijke stoffen veilig
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder


Grondige kennis

onderhoudstechnieken voor preventief basisonderhoud


Kennis

systeem- en bedrijfsspecifieke onderhoudsinstructies
informatiebronnen
etikettering en productidentificatie
opvolgsystemen
productspecificaties van producten geproduceerd op machine of installatie
materialen
gereedschappen
(productie)apparatuur
onderhoudsproducten
reinigingsmiddelen
visuele en auditieve kenmerken van slijtage en defecten
procedures voor preventief basisonderhoud
onderhoudstechnieken voor correctief basisonderhoud
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

(interne) procedures
kwaliteitsnormen
gebruik van relevante (kantoor)software
gevaarlijke stoffen
hydraulica
pneumatica
procedures voor correctief basisonderhoud
meet- en regeltechnieken
productiemachines/-installatie (werking, opbouw)


e-learning

veiligheid op het werk


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 80


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.