A61 | VIERZIJDIGE SCHAAF- EN FREESMACHINE instellen

terug naar de vorige pagina |  lees het uitgebreide programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je werkzaamheden voorbereiden en plannen, (snij)gereedschap selecteren, controleren en (de)monteren, machine in- en omstellen en de werkzaamheden registreren en rapporteren, teneinde de vierzijdige schaaf- en profileermachine correct gebruiksklaar stellen.


Doelgroep

werknemers atelier


Competenties

Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen (schaafbeitel/-frees, (profiel)beitel/-frees)
   - Selecteert (snij-)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking
   - Stelt verspaningssets samen (snijgereedschapsbussen)
   - Kalibreert meet- en controle-instrumenten
   - (De)monteert (snij)gereedschappen in/op de machine en stelt ze af
Stelt machine en gereedschap in
   - Voert CNC-programma in en slaat op
   - Stelt parameters en coŲrdinaten in (manueel, (semi)computergestuurd)
   - (De)monteert en stelt hulpstukken in


Transversale competenties

Communiceert effectief en efficiŽnt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen


Grondige kennis

((C)NC) houtbewerkingsmachine(s) (opbouw, werking)


Kennis

technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
functionele rekenvaardigheden
(werk)documenten
tekening- en planlezen
gereedschappen
houtsoorten
verspaningsgereedschappen
verspaningstechnologie en -technieken
bewerkingsmethodes
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

CNC-sturing
meet- en regeltechnieken


e-learning

veiligheid op het werk
basis hout


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 40


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.