A49 | DAKEN OPMETEN/MODELSPANT MAKEN

terug naar de vorige pagina |  lees het uitgebreide programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je opmeetwerkzaamheden voorbereiden, de situatie (op locatie) controleren, opmeetwerkzaamheden uitvoeren en registreren en modelspanten maken, teneinde daken correct op te meten.


Doelgroep

werknemers atelier, plaatsers, werkvoorbereiders


Competenties

Meet op
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen, plannen en lastenboeken
   - Bereidt het opmeten voor
   - Bepaalt de benodigde meetgegevens
   - Voert opmeetwerkzaamheden uit
   - Noteert de gegevens
   - Controleert de kwaliteit van de eigen werkzaamheden en lost eventuele problemen op
   - Gebruikt meet- en controlemiddelen
Zet onderdelen van daktimmerwerk uit
   - Zet daktimmerelementen op ware grootte uit
   - Zaagt de onderdelen op de juiste afmeting
   - Maakt een modelspant
Vervaardigt daktimmerelementen op de bouwplaats
   - Bepaalt visueel hoe houtelementen optimaal opgedeeld kunnen worden
   - Schrijft onderdelen af
   - Kort de onderdelen op de juiste afmeting af
   - Brengt merktekens aan op de werkstukken
Vervult de werkadministratie en rapporteert
   - Vult opvolgdocumenten in
   - Archiveert en beheert de informatie
   - Communiceert efficiŽnt mondeling en/of schriftelijk
   - Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke


Transversale competenties

Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collegaís en verantwoordelijken
Communiceert effectief en efficiŽnt
   - Zorgt voor een duidelijke werkoverdracht naar collegaís
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen


Grondige kennis

schoringstechnieken


Kennis

kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
functionele rekenvaardigheden
driehoeksmeetkunde
informatiebronnen
tekening- en planlezen
bouwknopen
daktypes en -onderdelen
archiveren i.f.v. de eigen werkzaamheden
materialen
gereedschappen
opmeettechnieken
aanslag-, hijs- en hefmiddelen en -technieken
elektrisch en pneumatisch handgereedschap
afschrijfmethodes
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

bouwfysica


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 40


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.