A48 | (TECHNISCH) MATERIAAL aankopen

terug naar de vorige pagina |  lees het uitgebreide programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je werkopdrachten analyseren, offertes opmaken en bestellingen plaatsen, teneinde kostenefficiŽnt materiaal in te kopen om de werkopdracht tijdig te kunnen uitvoeren.


Doelgroep

werkvoorbereiders


Competenties

Analyseert de werkopdracht
   - Controleert de aangeleverde gegevens
   - Vertaalt de gekregen informatie naar de eigen werkzaamheden
   - Controleert de haalbaarheid
   - Stelt indien nodig aanpassingen voor
Koopt materiaal in
   - Bepaalt de aan te kopen hoeveelheden
   - Controleert en houdt de voorraad op peil
   - Onderzoekt de markt naar geschikte leveranciers
   - Bepaalt de mogelijke leveranciers
   - Vraagt offertes op
   - Vergelijkt offertes van leveranciers
   - Maakt prijs en leveringsafspraken
   - Plaatst bestellingen
   - Bewaakt de inkoop- en leveringsprocessen en lost eventuele problemen op
   - Betaalt of volgt betalingen van facturen op
   - Archiveert en beheert de informatie


Transversale competenties

Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collegaís en verantwoordelijken
   - Overlegt met leidinggevende of andere betrokkenen bij onduidelijkheden of tekortkomingen
Communiceert effectief en efficiŽnt
   - Zorgt voor een duidelijke werkoverdracht naar collegaís
   - Geeft feedback aan de betrokken diensten/collega's
Werkt met oog voor kwaliteit
   - Evalueert zijn eigen werkzaamheden en stuurt desnoods bij


Kennis

Frans, Engels en/of Duits (functionele kennis)
voorschriften en procedures
functionele rekenvaardigheden
informatiebronnen
(werk)documenten
kostenbepaling
archiveren i.f.v. de eigen werkzaamheden
gebruik van relevante (kantoor)software
materialen
gereedschappen
producten en componenten voor constructies in hout en plaatmateriaal
beslag
onderhandelingstechnieken
aankooptechnieken


e-learning

basis hout


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 80


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.