A46 | WERKVOORBEREIDING BOSBOUW plannen en organiseren

terug naar de vorige pagina |  lees het uitgebreide programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je werkzaamheden plannen en organiseren, de voorraad opvolgen en exploitatiewerkzaamheden (mee) uitvoeren, teneinde de werkvoorbereiding voor bossen te laten ontwikkelen, in stand te houden en te exploiteren volgens de beheerdoelstellingen.


Doelgroep

werkvoorbereiders


Opmerking

Deze opleiding is een vervolg op: WERKZAAMHEDEN BOSBOUW voorbereiden


Competenties

Plant en organiseert de werkzaamheden
   - Vertaalt de gekregen informatie naar de eigen werkzaamheden
   - Stelt een werkplan op en organiseert de uitvoering ervan
   - Bepaalt de soort grondstoffen
   - Bepaalt de uit te voeren bewerkingen
   - Bepaalt de te gebruiken machines
   - Bepaalt een optimale werkvolgorde
   - Bestelt/reserveert machines en materiaal en grondstoffen
   - Laat, indien nodig, externe keuringen uitvoeren en volgt deze op
   - Stemt de werkzaamheden af met eventuele onderaannemers
   - Schakelt in overleg met de opdrachtgever onderaannemers/derden in, indien nodig
Organiseert de verplaatsingen van, naar en op de locatie
   - Raadpleegt de planning
   - Informeert de medewerkers over de opdracht
   - Controleert of de benodigde materialen, machines en gereedschappen aanwezig zijn
   - Verifieert op basis van vaktechnisch inzicht of de materialen, machines en gereedschappen gebruiksklaar zijn
   - Kijkt na of alles correct ingeladen is
Volgt de voorraad op, stelt tekorten vast en plaatst bestellingen
   - Berekent de nodige hoeveelheid materiaal in functie van de opdracht
   - Houdt gegevens bij over het verbruik van producten
   - Berekent de hoeveelheid producten voor de bestelling
   - Meldt tekorten van producten aan de verantwoordelijke
   - Neemt leveringen in ontvangst en controleert de leveringen
Organiseert de exploitatie en voert (mee) exploitatiewerkzaamheden uit
   - Plant de uitrijpistes op het terrein in en duidt ze aan
   - Zorgt ervoor dat de uitrijpistes aangelegd worden
   - Markeert de bomen (schalmen) in functie van velling of behoud
   - Meet het volume van de te vellen bomen (kuberen)
   - Bepaalt de kwaliteit van de te vellen bomen
   - Plant de stapelplaatsen voor het stamhout op het terrein in en duidt ze aan
   - Kiest en voorziet de meest geschikte en efficiŽnte exploitatiemethode en -machines
   - Schakelt in overleg met de opdrachtgever een boomverzorger in (indien nodig)
   - Beoordeelt de kwaliteit van het geveld hout
   - Zorgt ervoor dat het geveld hout op de voorziene stapelplaatsen gestapeld wordt
   - Zorgt voor het verhakselen van geveld hout, indien van toepassing
   - Schakelt in overleg met opdrachtgever een bestuurder van bosbouwmachines in
Vervult de werkadministratie en rapporteert
   - Houdt gegevens bij
   - Vult opvolgdocumenten in
   - Meldt de reeds genomen maatregelen en/of oplossingen


Transversale competenties

Werkt in teamverband
   - Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht
   - Stemt zijn werkzaamheden zonodig af op/met leidinggevende of andere betrokkenen
Communiceert effectief en efficiŽnt
   - Zorgt voor een duidelijke werkoverdracht naar collegaís
Gaat om met klanten en/of derden
   - Gaat respectvol en beleefd om met klanten en/of derden
   - Stelt zich als aanspreekpunt op
Werkt op een gezonde, veilige en milieubewuste manier
   - Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Vermijdt risicoís voor zichzelf, medewerkers, klanten en andere personen
Bouwt eigen deskundigheid op
   - Volgt de recente ontwikkelingen op
   - Stelt zich op de hoogte van de (verplichte) beroepsgerichte nascholingen die relevant zijn voor zichzelf en voor de medewerkers
   - Volgt de aangewezen of relevante bijscholingen


Grondige kennis

werkvolgorde
materialen
gereedschappen
bosexploitatiemachines (werking, opbouw, gebruik)
werkmethodes


Kennis

omgangsvormen met medewerkers, klanten en derden
informatiekanalen m.b.t. ontwikkelingen en nascholing binnen de sector
organisatierichtlijnen
(interne) procedures
wet- en regelgeving
functionele rekenvaardigheden
(werk)documenten
werk(post)planning
werkorganisatie
tekening- en planlezen
opvolging en controle van leveringen
opvolging en controle van voorraad
gebruik van relevante (kantoor)software
boomsoorten
weersinvloeden op de activiteiten
rapporteringstechnieken


Basiskennis

voorschriften en procedures


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 80


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.