A42 | KOSTPRIJSCALCULATIE

terug naar de vorige pagina |  lees het uitgebreide programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je werkopdrachten analyseren, kosten begroten en voor- en nacalculaties opstellen, teneinde de kostprijs te berekenen.


Doelgroep

werkvoorbereiders


Competenties

Analyseert de werkopdracht
   - Controleert de aangeleverde gegevens
   - Vertaalt de gekregen informatie naar de eigen werkzaamheden
Begroot de kosten
   - Bepaalt de machinekost
   - Begroot de materiaalkost
   - Begroot de arbeidskost
   - Begroot de machinekost/looptijden
Stelt een voorcalculatie op
   - Bepaalt de benodigde kosten
   - Maakt een voorcalculatie (looptijden, materiaalkost, arbeidsuren, …)
Bepaalt de verkoopprijs
   - Voegt de winstmarge toe
   - Voegt BTW toe
Calculeert na
   - Maakt een nacalculatie (daadwerkelijke materiaalkost, machine- en arbeidsuren, …)
   - Vergelijkt de voor- en nacalculatie en analyseert de verschillen
   - Rapporteert de resultaten
   - Archiveert en beheert de informatie


Transversale competenties

Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht
Communiceert effectief en efficiënt
   - Zorgt voor een duidelijke werkoverdracht naar collega’s
   - Geeft feedback aan de betrokken diensten/collega's
Werkt met oog voor kwaliteit
   - Evalueert zijn eigen werkzaamheden en stuurt desnoods bij


Kennis

voorschriften en procedures
bergrippen met betrekking op voor- en nacalculatie
functionele rekenvaardigheden
berekenen van de voor- en nacalculatie
informatiebronnen
(werk)documenten
gegevensanalyse
archiveren i.f.v. de eigen werkzaamheden
gebruik van relevante (kantoor)software


Basiskennis

materialen
gereedschappen


e-learning

kostprijsberekening hout


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 60


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.