A39 | WERKZAAMHEDEN voorbereiden

terug naar de vorige pagina |  lees het uitgebreide programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je eigen werkzaamheden plannen, werkdocumenten zoals hout- en meetstaat opstellen, uit te voeren bewerkingen en optimale volgorde bepalen en de grondstoffen te controleren, teneinde de eigen werkopdracht in hout voor te bereiden.


Doelgroep

werknemers atelier


Competenties

Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, plannen, Ö)
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
Stelt eigen (productiegegevens)samen
   - Stelt correct en overzichtelijk werkdocumenten op (houtstaat, meetstaat, materiaalstaat, Ö)
   - Stelt een zaag-/snijplan op
   - Bepaalt de uit te voeren bewerkingen
   - Bepaalt de te gebruiken machines
   - Bepaalt een optimale werkvolgorde
Controleert en verzamelt (de voorraad) grondstoffen en materialen
   - Houdt de voorraad bij en vult aan
   - Signaleert tekorten
   - Stemt de hoeveelheid af op de opdracht
   - Brengt merktekens aan


Transversale competenties

Werkt in teamverband
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Past zich flexibel aan (verandering van collega's, Ö)
   - Werkt efficiŽnt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiŽnt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Richt de werkplaats (ergonomisch) in
   - Beperkt stofemissie
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon


Grondige kennis

productieproces


Kennis

voorschriften en procedures
algemene principes EPB
functionele rekenvaardigheden
regels voor conversie van meeteenheden
informatiebronnen
(werk)documenten
tekening- en planlezen
etikettering en productidentificatie
archiveren i.f.v. de eigen werkzaamheden
gebruik van relevante informatiebronnen
gebruik van relevante (kantoor)software
(geautomatiseerde) proces
materialen
gereedschappen
houtsoorten
plaatmaterialen
snijgereedschappen
beslag
(interne) transportmiddelen
bewerkingsmethodes
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

kwaliteitszorgsystemen
algemene principes EPB
(productie)planning


e-learning

basis hout


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 40


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.