A37 | INTERNE PRODUCTIECONTROLE (FPC) i.k.v. CE uitvoeren

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - (Technische) voorschriften en productfiches raadplegen
   - De werkzaamheden situeren binnen het productieproces
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen
Goederen en producten ontvangen en de levering controleren
   - De bestelbon controleren (type , beschrijving)
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen
   - De (te verwerken) grondstoffen en materialen controleren en actie ondernemen bij afwijkingen
      - Gelijmd, gelamelleerd hout controleren (houtvochtgehalte, volumieke massa (rf), duurzaamheid, gebreken, sectie, lijm, …)
      - Panelen/plaatmateriaal contoleren (afmeting, afwerking, kleur, vlakheid, …)
      - Glas controleren (afmeting, markering, visuele gebreken, …)
      - Beslag controleren (posities sluit-en draaipunten, …)
      - Lijmen controleren (vervaldatum, …)
      - Beschermings- en afwerkingsproducten controleren (veiligheidsvoorschriften, toepassingsdomein, …)
      - …
   - Materialen selecteren die voldoen aan de kwaliteitseisen en de werkopdracht
   - Houtvochtgehalte controleren
   - Richtlijnen voor de opslag toepassen (stapelen)
      - Houtvochtigheid stapellatten controleren
   - Droogproces opvolgen (houtvochtgehalte, relatieve luchtvochtigheid, visueel controle (droogfouten), …)
   - Drooggevens bijhouden
   - Kwaliteit en maatvoering controleren
De kwaliteit van het bewerkt hout controleren en afvoeren
   - Kwaliteitscontroles uitvoeren (afmetingen, gebreken, …)
   - Merktekens aanbrengen (labels, …)
Orders klaarmaken voor transport
   - De verpakking controleren op de conformiteit met de betreffende goedkeuring (FPC)
   - De levering controleren op de conformiteit met de betreffende goedkeuring (FPC)
Kwaliteitscontroles uitvoeren
   - Kwaliteitszorgsystemen toepassen (FPC)
      - kwaliteitscontroles plannen
      - kwaliteitscontroles toepassen
      - kwaliteitscontroles beheren
      - kwaliteitscontroles bijstellen
   - (Product)controles uitvoeren (op basis van voorschriften )
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren (houtvochtmeter, schuifmaat, …)
   - Resultaten vergelijken met richtwaarden
   - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
   - Afwijkingen aan producten opmerken
   - Gepaste actie ondernemen bij producten die niet voldoen aan de voorschriften
   - Oorzaak van een afwijking nagaan
   - Productie stil leggen indien nodig
Verloop van het (productie)proces registreren en rapporteren
   - Opvolgdocumenten invullen (controlelijst, …)
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken


Kennis

CE-markering (basis)
(Geautomatiseerd) productieproces
Werkdocumenten en tekeningen
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen (basis)
Beslag, sluit- en schuifmechanismen
Controle- en meetmethoden en –middelen
(Kwaliteits)normen, waarden en toleranties
Procedure voor interne productiecontrole (FPC)
Procedures voor kwaliteitscontroles


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 60


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.