A28 | KLEUREN mengen/aanmaken

terug naar de vorige pagina |  lees het uitgebreide programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je de werkopdracht analyseren, mengverhouding samenstellen, menginstallatie bedienen, manueel en/of machinaal mengen en gereedschap/installatie reinigen teneinde beschermings- en/of afwerkingsproduct volgens de werkopdracht gebruiksklaar te maken.


Doelgroep

werknemers atelier


Competenties

Maakt het afwerkingsproduct gebruiksklaar
   - Bereidt beschermings- en/of afwerkingsproducten voor
   - Mengt het afwerkingsproduct
   - Test het aangemaakte afwerkingsproduct aan de hand van een staal
   - Maakt de juiste hoeveelheid afwerkingsproduct aan
   - Controleert de viscositeit en zuiverheid van het afwerkingsproduct
Reinigt en bergt machines en gereedschap zorgvuldig op
   - Reinigt het materieel met oplos- of verdunningsmiddelen
   - Onderhoudt en reinigt de machines en gereedschappen
   - Recycleert gebruikte verven, verdunners, verharders, versnellers en verpakkingen en ander afval volgens de voorschriften


Transversale competenties

Communiceert effectief en efficiŽnt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon


Grondige kennis

recyclagevoorschriften


Kennis

risicoís bij het gebruik van solventen, de grenswaarden voor blootstelling en de nodige preventiemaatregelen
kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
functionele rekenvaardigheden
informatiebronnen
(werk)documenten
kleurcodes
etikettering en productidentificatie
gereedschappen
onderhoudsproducten
afwerkingsproducten
toevoegmiddelen
mengtechnieken
controle- en meetmethoden en -middelen


e-learning

veiligheid op het werk


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 60


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.