A23 | TRANSPORT besturen/begeleiden

terug naar de vorige pagina |  lees het uitgebreide programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je verplaatsingen van en naar de klant voorbereiden, navigeren, leveren en de werkadministratie uitvoeren, teneinde het transport veilig en volgens de verkeersregels uit te voeren en/of te begeleiden.


Doelgroep

werknemers atelier, plaatsers


Competenties

Bereidt de verplaatsing van en naar de locatie voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Raadpleegt de planning
   - Bepaalt de optimale route
Bedient (interne) transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij bevoegd is
   - Bedient transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij bevoegd is
   - Verplaatst goederen veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
Laadt en lost de goederen in en uit overeenkomstig de opdracht
   - Schat het gewicht, de volumes en de stabiliteit in
   - Laadt, lost (interne)transportmiddelen conform de richtlijnen (max.gewicht, aantal, …)
   - Houdt rekening met de volgorde waarin gelost moet worden
   - Laadt en lost in de vrachtwagen
Bevestigt en beveiligt de lading
   - Zet losse delen vast zodat ze niet kunnen verschuiven tijdens de verplaatsing
   - Brengt bescherming aan om goederen extra te beschermen (dekens, karton, …)
   - Bevestigt en beveiligt tegen vervoersrisico’s (zekeren van ladingen, …)
   - Zorgt ervoor dat de machines, het materieel, de grondstoffen en de beheerresten, klaarstaan voor het transport naar en van de locatie
   - Benut optimaal de beschikbare ruimte van het transportvoertuig
   - Zekert en beschermt de lading
Rijdt met het voertuig van en naar de locatie
   - Bestuurt het voertuig conform de verkeersregels
   - Gebruikt navigatiemateriaal indien van toepassing (GPS, wegenkaart, boordcomputer)
   - Schat de afstanden, leveringstijden en snelheid in
Levert goederen
   - Stelt de vrachtwagen veilig en correct op
   - Brengt signalisatie aan op de openbare weg indien nodig
   - Beschermt het gebouw en de ruimtes indien nodig
   - Lost de goederen
   - Herschikt de ladeing indien nodig
Voert werkadministratie uit
   - Vult opvolgdocumenten in
   - Verzekert dat de nodige documenten correct ingevuld zijn
   - Int, indien van toepassing, na afloop van de verhuizing de betaling bij de klant


Transversale competenties

Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
Gaat om met klanten en/of derden
   - Gaat respectvol en beleefd om met klanten en/of derden
   - Beantwoordt vragen in een duidelijk begrijpbare taal
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen


Kennis

verkeersregels
verkeerswetgeving betreffende signalisatie van voertuigen
etikettering en productidentificatie
materialen
gereedschappen
verpakkingsmaterialen
(interne) transportmiddelen
laadtechnieken
zekeringstechnieken
stapeltechnieken
verpakkingstechnieken
verhuisliften (opbouw, werking)


Basiskennis

Frans, Engels en/of Duits (functionele kennis)
functionele rekenvaardigheden
(werk)documenten


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 60


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.