A18 | LABOPROEVEN uitvoeren

terug naar de vorige pagina |  lees het uitgebreide programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je werkzaamheden voorbereiden en plannen, stalen nemen, productcontroles uitvoeren, gegevens vergelijken en analyseren en laboverslagen opstellen, teneinde laboproeven volgens de opdracht en de richtlijnen uit te voeren.


Doelgroep

werknemers atelier, werkvoorbereiders


Competenties

Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Raadpleegt (technische) bronnen, voorschriften en productfiches
   - Legt de benodigde producten, gereedschap en materiaal klaar
Voert laboproeven uit
   - Volgt informatie op
   - Voert productcontroles uit
   - Neemt en labelt representatieve stalen
   - Vergelijkt resultaten met richtwaarden
   - Merkt afwijkingen aan producten op
   - Analyseert en interpreteert controlegegevens
   - Gaat na wat de oorzaak is van een afwijking
   - Legt de productie stil indien nodig
Registreert en rapporteert
   - Stelt de nodige documenten op (laboverslag)
   - Vult opvolgdocumenten in
   - Registreert afwijkingen (aard, tijdstip, oplossing, Ö)


Transversale competenties

Communiceert effectief en efficiŽnt
   - Geeft feedback aan de betrokken diensten/collega's
   - Rapporteert eventuele afwijkingen of problemen aan leidinggevenden
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Respecteert etiketten en markeringen
   - Voert werkzaamheden uit volgens instructie en/of opdracht
Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
   - Past de voorgeschreven veiligheids- en milieuvoorschriften toe
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon


Kennis

interne kwaliteitcontroles
voorschriften en procedures
kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
(werk)documenten
gereedschappen
grondstoffen
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

registratiesystemen
informatiesystemen


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 120


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.