A17 | KWALITEITSCONTROLES uitvoeren

terug naar de vorige pagina |  lees het uitgebreide programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je kwaliteitszorgsystemen toepassen, productcontroles uitvoeren en werkzaamheden registreren er rapporteren, teneinde kwaliteitscontroles volgens instructie uit te voeren.


Doelgroep

werknemers atelier, werkvoorbereiders


Competenties

Voert kwaliteitscontroles uit
   - Past kwaliteitszorgsystemen toe (ISO, …)
   - Voert productcontroles uit
   - Vergelijkt resultaten met richtwaarden
   - Evalueert oppervlak visueel op afwijkingen en gebreken
   - Merkt afwijkingen aan producten op
   - Neemt gepaste actie bij producten die niet voldoen aan de voorschriften
   - Verwijdert producten die niet voldoen aan de voorschriften
   - Legt de productie stil indien nodig
Registreert en rapporteert
   - Vult opvolgdocumenten in
   - Registreert afwijkingen (aard, tijdstip, oplossing, …)
   - Houdt gegevens bij en rapportereert de kwaliteitscontroles


Transversale competenties

Communiceert effectief en efficiënt
   - Geeft feedback aan de betrokken diensten/collega's
   - Rapporteert eventuele afwijkingen of problemen aan leidinggevenden
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Voert werkzaamheden uit volgens instructie en/of opdracht
Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen


Grondige kennis

(interne) procedures
productieproces


Kennis

interne productieprocedures
interne kwaliteitcontroles
kwaliteitsprocedures
kwaliteitszorgsystemen
kwaliteitscontrolesystemen
kwaliteitsklassen
kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

statistiek
storingsanalyse
registratiesystemen
informatiesystemen


e-learning

veiligheid op het werk


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 60


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.