A14 | ORDERS PICKEN

terug naar de vorige pagina |  lees het uitgebreide programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je orders voorbereiden, samenstellen, klaarmaken voor transport en de werkzaamheden registreren, teneinde een order volgens de instructies te picken.


Doelgroep

werknemers atelier


Competenties

Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Vertaalt de gekregen informatie naar de eigen werkzaamheden
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
Bedient (interne) transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij bevoegd is
   - Verplaatst goederen veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
   - Organiseert tussentijdse opslag rekening houdend met de omstandigheden
Pickt volgens de instructies van de ordervoorbereiding en stelt de pakketten, partijen, ... samen
   - Gebruikt leestoestellen voor codes (scanner, flasher, Ö)
   - Bedient interne transportmiddelen
   - Leest locatiecodes
   - Leest codes en symbolen
   - Reserveert de bestellingen
   - Maakt een orderverzamellijst op
   - Kiest een efficiŽnte route voor het verzamelen van orders
Maakt orders klaar voor transport
   - Stelt een order samen
   - Controleert of alle onderdelen aanwezig zijn
   - Verzamelt de orders
   - Zet de orders klaar volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Vervoert de goederen naar de distributiezone


Transversale competenties

Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collegaís en verantwoordelijken
   - Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht
   - Werkt efficiŽnt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiŽnt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Reinigt de werkzone en ruimt op
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon


Kennis

voorschriften en procedures
kwaliteitsnormen
(werk)documenten
etikettering en productidentificatie
interne communicatiesystemen
arbeidsmiddelen
leestoestellen voor codes
(interne) transportmiddelen


Basiskennis

functionele rekenvaardigheden
ICT
registratiesystemen
materialen


e-learning

basis hout


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 40


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.