A12 | VERPAKKINGSMACHINE(STRAAT) bedienen/opvolgen

terug naar de vorige pagina |  lees het uitgebreide programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je productiegegevens opvolgen en analyseren, de machine bedienen en opvolgen, kwaliteitscontroles uitvoeren en de werkzaamheden registreren en rapporteren, teneinde massief hout aan een vingerlasmachine(straat), te bewerken tot gevingerlaste onderdelen in hout.


Doelgroep

werknemers atelier


Competenties

Voorziet de machine/installatie van materiaal of producten en controleert de bevoorrading
   - Houdt de voorraad bij en vult aan
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen
   - Stemt de hoeveelheid af op de opdracht
Start, bedient en stopt de machine
   - Start de machine op
   - Voert grondstoffen en hulpproducten aan/in
   - Bedient de machine
   - Interpreteert gegevens en reageert passend
   - Regelt de afvoer van geproduceerde goederen
   - Stopt de machine(straat)
Bewaakt het (geautomatiseerd) proces en stuurt indien nodig bij
   - Doet controles/controlerondes
   - Merkt afwijkingen, storingenÖ of nood aan preventief onderhoud op en reageert op gepast
   - Regelt machineonderdelen bij
   - Regelt parameters/coŲrdinaten bij
   - Anticipeert proactief op afwijkingen en storingen
Registreert en rapporteert
   - Houdt gegevens bij over het verloop


Transversale competenties

Werkt in teamverband
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Werkt efficiŽnt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiŽnt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon


Grondige kennis

verpakkingsmachine, -lijn (werking, opbouw)


Kennis

opstart- en stopprocedures
voorschriften en procedures
verpakkingsvoorschriften
kwaliteitscontrolesystemen
kwaliteitskenmerken
(interne) codering
kwaliteitsnormen
onderhoudsplan en -richtlijnen
(werk)documenten
etikettering en productidentificatie
relevante parameters
gebruik van beeldschermen en touchscreens
gebruik van relevante machine specifieke software
proces
grondstoffen en halffabrikaten/houtderivaten
verpakkingstechnieken
etiketteermachines
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

regels m.b.t. afvalsortering
storingsanalyse
technische bronnen
werk(post)planning
voorraadbeheer
verpakkingsmaterialen


e-learning

veiligheid op het werk
basis hout


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 40


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.