159494 | Douane - basis

terug naar de vorige pagina

 

doel Een grondige en actuele kennis van de douaneprocedures en documenten is een belangrijke factor voor succesvol exporteren. Onze Ďbasisopleiding douaneí geeft je de kans deze materie te doorgronden of op te frissen.

Na het volgen van deze opleiding kan je;
hogere klantentevredenheid bereiken door naleven van levertermijnen
meer toegevoegde waarde bieden aan jouw klanten door met hen mee te denken rond optimalisatie van de goederen- en informatiestroom;
een sterkere positie tegenover derden (expediteurs, douanebeambten,...) innemen;
met meer kennis van zaken spreken over internationale wetgevingen en reglementeringen;
overzicht houden in complexe informatie.
De inwerkingtreding van het DWU (Douanewetboek van de Unie) op 1/5/2016 heeft geleid tot wijzigingen in de regelgeving, waarvan de uitvoering reeds aan de gang is maar nog niet volledig uitgevoerd.
Deze opleiding houdt rekening met alle wijzigingen en toepassingen in de praktijk.
doelgroep Administratieve medewerkers en leidinggevenden uit transport, expeditie en logistieke afdelingen verantwoordelijk voor het beheer van de goederenstroom.
vereiste voorkennis
inhoud De douane en haar opdrachten
De Wereld Douane Organisatie (WDO)
De Europese instellingen
Situering binnen de FOD FinanciŽn
De structuur van de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen (AADA)
De opdrachten van de AADA

Douanejargon
Het fiscaal versus niet fiscaal gebied
De wetgeving van de Europese Unie
o Communautair douanewetboek en toepassingswetboek
o Unie en niet-Unie goederen
o Binnenbrengen en invoer
o Verzending en uitvoer
o Douanevervoer: intern, extern en TIR

De marktdeelnemers
De douane vertegenwoordiger
Authorised Economic Operator (AEO)
Derden
EORI: geregistreerde marktdeelnemer

Het aanbrengen van goederen en toegelaten douanebestemmingen
Import control system
Het aanbrengen van goederen in het douanegebied van de Uni
Tijdelijke opslag
In het vrije verkeer brengen Ė leveringen binnen de unie  - in verbruik stellen
Douanevervoer
Douane-entrepot
Tijdelijke invoer
Actieve veredeling Ė vernietiging onder douanetoezicht
Passieve verdeling
Export control system

Het Enig Document
Toelichtingen en basisvakken
Bijlagen en bijvoegsels

De douaneaangifte
Standaard procedure  - vereenvoudigde procedure
Basisdata herkennen

Oorsprong
Niet preferentiŽle oorsprong
o Gebruik
o Oorsprongsregels
o Wettelijk kader
PreferentiŽle oorsprong
o Gebruik
o Wettelijk kader
o Gemeenschappelijke bepalingen
o Cumulatie EUR-MED

Douanetarief
Douanetarief en de indeling van goederen: Tarweb
o Regels Praktische voorbeelden
o Bindend tariefinlichting
o Tariefcontingenten en schorsingen
De douanewaarde + maatstaf van heffing BTW
Voorbeeld

Elementen voor de berekening van de rechten + BTW
Soorten rechten
Voorbeelden

Accijnzen
Accijnsgoederen en accijnsproducten
Procedure voor overbrenging van accijnsgoederen onder schorsing (EMCS) en buiten de schorsing (VGD)
Uitvoer en invoer

Oefeningen
Enig document en/of berekenen van rechten en/of PLDA
praktisch
standaard duurtijd (uren) 24
Vlaams opleidingsverlof Neen
   

Beschikbare sessies in open aanbod

2415949400 Douane - basis
 
datumtijdstip
do 16/05/2024van 09:00 tot 12:00 en van 12:00 tot 16:30
do 23/05/2024van 09:00 tot 12:00 en van 12:00 tot 16:30
do 30/05/2024van 09:00 tot 12:00 en van 12:00 tot 16:30
  locatie: Hotel Serwir (Sint-Niklaas) - meer info
  kostprijs: opleiding in open aanbod en onder voorbehoud van wijzigingen: 0 euro

Geen gepaste sessies in open aanbod gevonden?

Via dit formulier kunt u uw interesse voor deze module kenbaar maken.
 

Inschrijven?

Gelieve eerst in te loggen.
Log in als: