159131 | Vertrouwenspersoon - Opvolgdag (online)

terug naar de vorige pagina

 

doel Door het KB van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk zijn vertrouwenspersonen verplicht om jaarlijks een supervisie te volgen. De inhoud van deze supervisie is door de wetgever vastgelegd en moet bestaan uit uitwisseling van ervaringen tussen vertrouwenspersonen over praktische gevallen en dit onder de begeleiding van een facilitator.
Dit doen we dan ook in onze opvolgdag voor vertrouwenspersonen maar wij vullen dit nog aan met praktische tips over het uitwerken van een beleid rond traumatische ervaringen op het werk.
doelgroep Vertrouwenspersonen
vereiste voorkennis
inhoud Stilstaan bij ervaringen, bedenkingen en moeilijkheden in het kader van afgewerkte en lopende dossiers van de vertrouwenspersonen.

Om dit optimaal voor te bereiden en maximaal in te spelen op de ervaringen van de gebruikers kunnen deelnemers vragen of moeilijkheden die zij in de eigen praktijk ervaren aanleveren bij de lesgever. Dat kan tot midden oktober bij peter.vanslembrouck@mediwet.be.

Hoe inplannen en uitwerken van een beleid rond traumatische ervaringen op het werk:

Opstellen van een plan van aanpak bij ernstige ongevallen, zelfdoding of extreem geweld op of rond de werkplek.
praktisch
standaard duurtijd (uren) 8
   

Beschikbare sessies in open aanbod

2215913101 Vertrouwenspersoon - Opvolgdag (online)
 
datumtijdstip
vr 21/10/2022van 09:00 tot 12:00 en van 12:00 tot 16:00
  locatie: online ( ) - meer info
  kostprijs: opleiding in open aanbod en onder voorbehoud van wijzigingen: 100,00 euro
KMO's kunnen betalen via de kmo-portefeuille / KO: 70,00 euro / MO: 80,00 euro

Geen gepaste sessies in open aanbod gevonden?

Via dit formulier kunt u uw interesse voor deze module kenbaar maken.
 

Inschrijven?

Gelieve eerst in te loggen.
Log in als: