159131 | Vertrouwenspersoon - Opvolgdag (online)

terug naar de vorige pagina

 

doel Door het KB van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk zijn vertrouwenspersonen verplicht om jaarlijks een supervisie te volgen. De inhoud van deze supervisie is door de wetgever vastgelegd en moet bestaan uit uitwisseling van ervaringen tussen vertrouwenspersonen over praktische gevallen en dit onder de begeleiding van een facilitator.
Dit doen we dan ook in onze opvolgdag voor vertrouwenspersonen maar wij vullen dit nog aan met praktische tips over het uitwerken van een beleid rond traumatische ervaringen op het werk.
doelgroep Vertrouwenspersonen
vereiste voorkennis
inhoud Stilstaan bij ervaringen, bedenkingen en moeilijkheden in het kader van afgewerkte en lopende dossiers van de vertrouwenspersonen.

Om dit optimaal voor te bereiden en maximaal in te spelen op de ervaringen van de gebruikers kunnen deelnemers vragen of moeilijkheden die zij in de eigen praktijk ervaren aanleveren bij de lesgever. Dat kan tot midden oktober bij peter.vanslembrouck@mediwet.be.

Hoe inplannen en uitwerken van een beleid rond traumatische ervaringen op het werk:

Opstellen van een plan van aanpak bij ernstige ongevallen, zelfdoding of extreem geweld op of rond de werkplek.
praktisch
standaard duurtijd (uren) 8
standaard kostprijs Kostprijs voor opleiding in open aanbod en onder voorbehoud van wijzigingen: 100,00 euro
KMO's kunnen betalen via de kmo-portefeuille / KO: 70,00 euro / MO: 80,00 euro
Vlaams opleidingsverlof Neen
   

Beschikbare sessies in open aanbod

Er zijn geen toekomstige sessies in open aanbod ingepland voor deze module.
Via dit formulier kunt u uw interesse voor deze module kenbaar maken.