159128 | Update Vennootschapsbelasting

terug naar de vorige pagina

 

doel Vandaag de dag is een correcte verwerking van boekhoudkundige gegevens in de jaarlijkse aangifte in de vennootschapsbelasting uiterst belangrijk, doch geen sinecure. Uiteraard is hieromtrent binnen uw onderneming een zekere know how aanwezig of laat u zich bijstaan door externe raadgevers. Toch kan, in welke situatie ook, een eerste kennismaking met of een grondige opfrissing van de methodiek van de opmaak van de aangifte vennootschapsbelasting voor uw medewerkers in dit domein bijzonder nuttig zijn.

In één opleidingsdag overlopen wij alle vakken op het aangifteformulier en lossen wij uw vragen en twijfelpunten op.
doelgroep Alle bedienden die (in)direct met de opmaak van de aangifte in de vennootschapsbelasting te maken hebben en hun punctuele kennis op dit terrein willen bijwerken.
vereiste voorkennis
inhoud Inleiding: algemene principes
Een overzicht van de acht bewerkingen in de vennootschapsbelasting met toelichtingen over de actuele knelpunten, aan de hand van het aangifteformulier:
- belastbare reserves versus vrijgestelde reserves
- verworpen uitgaven
- dividendenuitkeringen
- algemene aftrekbeperking
- verdeling van het resultaat naar oorsprong
- aftrek vrijgestelde buitenlandse winst en aftrek van niet-belastbare bestanddelen (giften, vrijstelling bijkomend personeel, vrijstelling voor stagiairs,…)
- aftrek van definitief belaste inkomsten
- octrooi  - aftrek
- belastingaftrek voor risicokapitaal
- overgedragen fiscale verliezen
- investeringsaftrek
Het tarief van de vennootschapsbelasting
Voorafbetalingen en verrekenbare voorheffingen
praktisch
standaard duurtijd (uren) 8
Vlaams opleidingsverlof Neen
   

Beschikbare sessies in open aanbod

2415912800 Update Vennootschapsbelasting
 
datumtijdstip
do 25/04/2024van 09:00 tot 12:00 en van 12:00 tot 17:00
  locatie: Cobot Sint-Denijs-Westrem (Sint-Denijs-Westrem) - meer info
  kostprijs: opleiding in open aanbod en onder voorbehoud van wijzigingen: 150,00 euro
KMO's kunnen betalen via de kmo-portefeuille / KO: 105,00 euro / MO: 120,00 euro

Geen gepaste sessies in open aanbod gevonden?

Via dit formulier kunt u uw interesse voor deze module kenbaar maken.
 

Inschrijven?

Gelieve eerst in te loggen.
Log in als: